"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม
"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม
           จากเรื่องเล่าที่แสนประทับใจจากท่าน รองศาสตราจารย์ ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ได้เล่าถึงความประทับใจครั้งเมื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อกราบบังคมทูลลาไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ หรืออาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :“การคำนวณเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเล็กๆแต่สามารถต่อยอดความรู้ได้ไม่สิ้นสุด” วิธีที่”พ่อหลวง”ทรงใช้สอนพระราชธิดาวัยเยาว์ 

"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม
            โดยท่านรองศาสตราจารย์ ศิริวัลห์ เล่าว่า ในวันนั้นเป็นวันที่เข้ากราบบังคมทูลลามาเป็นอาจารย์อยู่คณะพยาบาลศาสตร์ "วันนั้นจำได้ว่าน้ำตาปริ่ม และสายตาเรามองแต่พระบาทของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านจึงรับสั่งว่า... รูปนี้ไม่เอา ไม่สวยเดี๋ยวถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะทรงยิ้ม" โดยพระองค์ท่านรับสั่งให้ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นผู้ถ่ายรูปให้ใหม่ ฉะนั้นจึงทำให้ได้รับพระราชทานทั้ง ๒ รูป คือรูปที่ก้มหน้ามองพระบาทและรูปที่หันมองกล้องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแย้มพระสรวล

"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตรัสตอบสัมภาษณ์เรื่อง"พระมหากษัตริย์" ที่ใครได้ยินต้องบอกคำเดียวว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจิญ"
 

"รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม

ชมวีดีโอสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ท่านได้เล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้น
ที่มาข่าว : BuraphaUniversity และ FB:WeLoveHRHPrincessSirindhorn
จากใจพยาบาล ผู้เคยถวายงานในหลวง


ติดตามข่าวเพิ่มที่ :มีเรื่องอะไรบ้าง!! ...ที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงกลั้นพระสรวลไว้ไม่อยู่...
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์