สุนัขผู้จงรักภักดี!! ๗ พฤศจิกายน วันคล้ายวันเกิด "คุณทองแดง" จากสุนัขจรจัดแถวถนนพระราม ๙ สู่ "สุนัขทรงเลี้ยง" ของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ !!

Publish 2017-11-07 11:32:03            วันที่ ๗ พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อดีตสุนัขจรจัด แต่ได้รับพระเมตตาจากในหลวง จนได้เข้ามาอยู่ในวัง คุณทองแดง เป็นสุนัขเพศเมีย เป็นลูกของนังแดง สุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม ๙ เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพี่น้อง ๗ ตัว ซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า ทองแดง (เพศเมีย), คาลัว (เพศเมีย), หนุน (เพศเมีย), ทองเหลือง (เพศผู้)  ละมุน (เพศเมีย), โกโร (เพศเมีย) และโกโส (เพศเมีย)

 

           จากนั้นได้มีนายแพทย์คนหนึ่งนำทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม ๙ เมื่อทอดพระเนตรทองแดงแล้ว ก็มีรับสั่งว่าให้นำเข้ามาเลี้ยง จากที่เคยเป็นลูกหมาจรจัด คุณทองแดง ก็เข้ามาอยู่ในวัง ส่วนแม่ของคุณทองแดงนั้นก็มีผู้รับไปเลี้ยงดูแล โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยกคุณทองแดง ให้ "คุณมะลิ" สุนัขแม่ลูกอ่อนทรงเลี้ยงในวังเป็นผู้เลี้ยงดู             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์แพทย์พัฒนา และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร คุณทองแดงเกิดก่อนลูกๆ ของมะลิ ๑ วัน โดยลูกๆของมะลิ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ และทรงยกให้มะลิเลี้ยงดู  ทองแดงมีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง ๔ ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ขณะมีอายุได้ ๕ สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงค้นในหนังสือว่า คุณทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่คุณทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกทองแดงว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ (ก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่า เป็นสุนัขพันธุ์เทศ (ย่อมาจาก เทศบาล)

 

             เมื่อเข้ามาอยู่ในวังคุณทองแดงก็เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเป็นสุนัขที่ฉลาดมาก ความฉลาดของคุณทองแดง เช่น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรียกให้คุณทองแดงขึ้นเฝ้าฯ เพื่อที่จะชั่งน้ำหนัก แค่เพียงรับสั่งว่า ทองแดงไปชั่งน้ำหนัก คุณทองแดงก็จะเดินขึ้นตาชั่ง หรือเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เมื่อเสด็จลงมาเพื่อทรงออกกำลังกายตรงถนนบริเวณชายหาด ซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่ เพียงรับสั่งว่า อ้อมต้นมะพร้าว คุณทองแดงก็จะวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวทันที โดยไม่ต้องมีการสอน และเมื่อวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวไปสักครึ่งต้น คุณทองแดงก็จะหยุดหันมามองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

             นอกจากนี้ คุณทองแดง ยังเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยเข้ามาเคลียคลอพระองค์ท่าน เวลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน คุณทองแดงจะนำเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่าน เวลาพระองค์ท่านประทับ คุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้า ใช้สองขาหน้าเกยกันเหมือนคนกำลังหมอบคลาน แล้วหันหน้าออกไปด้านนอก คอยระแวดระวังด้านนอกอย่างเดียว แต่หากระยะเวลาในการเข้าเฝ้าฯ นาน คุณทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์และผู้มาเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับถอนใจยาว แต่ก็ไม่ลุกไปไหน ยังคงหมอบเฝ้าอยู่เช่นนั้น 

 

         ทองแดงมีลูกกับทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จำนวน ๙ ตัว ทุกตัวเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า "ทอง" และพระราชทานนามสกุลว่า "สุวรรณชาด" โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ ขนมลูกๆ ทองแดง ออกเผยแพร่

 

ทองชมพูนุท เพศเมีย น้ำหนัก ๓๖๐ กรัม คลอดเอง
ทองเอก เพศผู้ น้ำหนัก ๓๑๐ กรัม คลอดเอง
ทองม้วน เพศผู้ น้ำหนัก ๓๓๐ กรัม คลอดเอง
ทองทัต เพศผู้ น้ำหนัก ๓๕๐ กรัม คลอดเอง
ทองพลุ เพศผู้ น้ำหนัก ๓๐๐ กรัม ต้องฉีดยาช่วย 
ทองหยิบ เพศผู้ น้ำหนัก ๓๕๐ กรัม คลอดเอง
ทองหยอด เพศเมีย น้ำหนัก ๓๒๐ กรัม คลอดเอง 
ทองอัฐ เพศเมีย น้ำหนัก ๒๙๐กรัม คลอดเอง
ทองนพคุณ เพศผู้ น้ำหนัก ๓๖๐ กรัม คลอดเอง            ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จประทับพักผ่อนอิริยาบถที่ใด คุณทองแดง ก็จะตามเสด็จด้วย เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง คุณทองแดงไม่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งไปทรงงานที่สวนจิตรลดานานไปหน่อย ทำให้คุณทองแดงเครียด เพราะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงกับล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณทองแดงได้เสียชีวิต ณ วังไกลกังวล ร่างอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์ หัวหิน รวมอายุได้ ๑๗ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ทองแดง_(สุนัข)

                           raorakprajaoyuhua.com

 เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ