ทัพเรือแจงละเอียด สวนปากส.ส.เพื่อไทยสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีทูจีของจริง ใช้ระบบแบ่งงวดจ่าย ยันจำเป็นปท.ในระยะยาว

จากกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนขอบกองทัพเรือ (ทร.) เพิ่มเติมอีก 2 ลำ มูลค่า 22,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

จากกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนขอบกองทัพเรือ (ทร.) เพิ่มเติมอีก 2 ลำ มูลค่า 22,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ แถลงข่าวกรณีการจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการในกองทัพเรือ โดยระบุว่า หลังจากที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ออกมาเปิดเผยเรื่องเรือดำน้ำ สร้างความเสียหายต่อส่วนรวม สร้างความแตกแยก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพ และการที่บอกว่า การซื้อแบบจีทูจีเป็นสัญญาเก๊ ก็น่าประหลาดใจ ถ้าจำนำข้าว จึงจะเก๊ เพราะทำสัญญาจีทูจีไม่ถูกต้อง แต่กองทัพเรือทำสัญญาจีทูจีอย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมขอสังคม อย่าตกเป็นเหยื่อทางการเมือง การหยิบยกว่าการใช้เงินจำนวนมาก 22,500 ล้านบาทไปจัดซื้อนั้น ก็ไม่ได้จัดซื้อครั้งเดียวทั้งก้อน เป็นการทยอยจ่าย ดังนั้น พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้มอบหมายทีมงานให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงในครั้งนี้ ซึ่งการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน รัฐบาลก็มีงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว ในส่วนของกองทัพเรือก็เช่นกัน ก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการทำงาน ซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่อง                                      

 
ด้านพล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่กองทัพเรือเข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ และมีคณะอนุกรรมาธิการฯบางคนนำข้อมูลมาแถลง แต่เป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจเป็นการหวังผลทางการเมืองที่จะกระทบต่อรัฐบาล จึงจะนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมยืนยันว่า กองทัพเรือเล็งเห็นความสำคัญของเรือดำน้ำมาตลอด จึงได้จัดหาเรือดำน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ แต่มักจะถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมือง

 
นอกจากนี้ พล.ร.อ.สิทธิพร ได้เล่าย้อนไปถึงการจัดหาเรือดำน้ำลำแรกที่ดำเนินการโดยจีทูจี หรือรัฐบาลกับรัฐบาลเมื่อปี 2560 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ประเทศเพื่อนบ้านต่างก็มีเรือดำน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนประเทศไทยจัดหาลำแรกในปี 2560 จะเข้าประจำการปี 2566

 
ขระที่ พล.ร.ท.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ได้เปิดวิดีทัศน์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นวิดีทัศน์ที่ฉายให้คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯได้รับชม โดยในวิดีทัศน์ดังกล่าวได้แสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำและสามารถข่มขวัญประเทศที่รุกรานน่านน้ำให้ถอยกลับไปได้ ซึ่งกองทัพเรือพยายามจัดซื้อเรือดำน้ำมาหลายปี แม้จะยังไม่เห็นสงครามโลกในขณะนี้ แต่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในน่านน้ำ อีกทั้งสหรัฐส่งเรือรบเข้าไปในพื้นที่ทะเลจีนใต้มากขึ้น หากเราไม่มีกำลังที่เข้มแข็งเพียงพอ ผลประโยชน์ของชาติย่อมกระทบแน่นอน แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ในทะเลจีนใต้จะไม่มีเหตุการณ์ปะทะนองเลือด ซึ่งตนเชื่อว่า มี และอย่าลืมว่า จัดซื้อวันนี้ อีก 6 ปีจึงจะได้เรือลำน้ำ ยืนยันว่า ผลประโยชน์ของประเทศชาติ กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 ราคา 22,500 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คิดเป็น ร้อยละ 0.093  เท่านั้น

 
ทั้งนี้ พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ ชี้แจงเรื่องงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำสำรวจสองลำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวนสามลำ ว่า ทยอยจ่ายทั้งหมด 7 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2566 ซึ่งเป็นการจัดหาต่อเนื่องเพื่อให้ครบสามลำ ไม่ใช่โครงการผูกพันงบประมาณที่เริ่มใหม่ในปี 2564 นี้ แต่เป็นโครงการในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพที่เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2569 เป็นการทยอยตั้งงบประมาณรายปีภายในงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับตามปกติ ไม่ได้มีการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด และรายการนี้ได้ตราไว้แล้วในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 

 

ซึ่งตามกำหนดที่ต้องชำระใน 7 งวดที่ตั้งไว้ในตอนแรก ระบุไว้ว่า ในปี 2563 จ่ายวงเงิน 3,375 ล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 3,925 ล้านบาท ปี 2565 วงเงิน 2,640 ล้านบาท ปี 2566 วงเงิน 2,500 ล้านบาท ปี 2567 วงเงิน 3,060 ล้านบาท ปี 2568 วงเงิน 3,500 ล้านบาท ปี 2569 วงเงิน 3,500 ล้านบาท แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการโอนงบประมาณคืนไปใช้สำหรับการแก้ไขปัญหา ซึ่งกองทัพเรือได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ตัดลดงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีงบประมาณ 2563 และจ่ายงวดแรกในวงเงินงบประมาณของปี 2564 แทน และไปจบงวดสุดท้ายในปี 2570 

 

ทัพเรือแจงละเอียด สวนปากส.ส.เพื่อไทยสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีทูจีของจริง ใช้ระบบแบ่งงวดจ่าย ยันจำเป็นปท.ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาการจัดทำคำขอของกองทัพเรือนั้น ได้มีการกำหนดรายละเอียดของงบประมาณตามคำแนะนำและความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ โดยยึดความประหยัดและความคุ้มค่าตระหนักถึงคุณค่าของเงินทุกบาทของประเทศชาติและตั้งงบประมาณรายจ่ายอยู่ในกรอบที่เคยได้รับโดยประมาณมาทุกปี ทั้งนี้กองทัพเรือเตรียมลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 ในเดือนกันยายนนี้ 

 
ด้าน นาวาเอก ธาดาวุธ ทัตพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ชี้แจงว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ให้ข่าวในสื่อต่างๆว่าการจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 1 ไม่ถูกต้องและไม่มีกฎหมายรองรับนั้น นาวาเอก ธาดาวุธ ยืนยันว่า กองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับประชาชน แต่การมีเรือดำน้ำจะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรอง กองทัพเรือจึงได้ศึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาล กระทั่งในวันที่ 18 เมษายน 2560 ครม.มีมติเห็นชอบจัดหาเรือดำน้ำ 3 ลำ สืบเนื่องมาจากกองทัพเรือตระหนักถึงความจำเป็นของเรือดำน้ำ และพบว่า ข้อเสนอของจีนนั้นดีที่สุด และอนุมัติการจัดหาเรือดำน้ำในปี 2559 ส่วนที่บอกว่า จีทูจีปลอม เป็นการให้ข้อมูลเท็จ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำ และเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้แทนในการลงนามข้อตกลง  จึงยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้อง พิจารณารอบคอบตามระเบียบวิธีราชการทุกประการ ขณะที่รัฐบาลจีน สั่งการให้หน่วยงาน SASTIND ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐของจีนสำหรับการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งออกอาวุธ  มอบอำนาจให้บริษัท CSOC และมอบอำนาจให้ประธานบริษัท CSOC มาลงนามแทน ดังนั้น คนที่มาลงนามของจีน ได้รับมอบอำนาจมาอย่างชัดเจน จึงเป็นจีทูจีของจริง ไม่ใช่จีทูจีของปลอม 

ส่วนประเด็นที่ยังคลาดเคลื่อน เรื่องการทำสัญญาระหว่างรัฐบาลจีนกับไทย เนื่องจากเป็นจีทูจี คือ ความเอื้อเฟื้อมิตรไมตรีระหว่างรัฐบาล จึงไม่ใช้คำว่าสัญญา และใช้คำว่า ข้อตกลง ทำให้มีผู้เข้าใจผิดไปแปลว่า ข้อตกลงคือ MOU ที่ต้องลงนามโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งที่ข้อตกลงนี้ เป็น Agreement ไม่ใช่ MOU
 
 
พล.ร.ต.อรรถพล เพชรฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ชี้แจงว่า การเจรจากับจีน อยู่บนพื้นฐานเรือดำน้ำ 3 ลำมาโดยตลอด และรัฐบาลจีนรับทราบการจัดหาเป็นระยะ แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงได้จัดหาเรือดำน้ำระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำก่อน ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงไปแล้ว  ส่วนการจัดหาในระยะที่สองในปีงบประมาณ 2563 ถึง 2569 การเจรจาได้ข้อยุติแล้ว  และสามารถจัดหาได้ในราคาลำละ 11,250 ล้านบาท  ซึ่งมีราคาต่อลำต่ำกว่าลำที่หนึ่ง   รวมถึงได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบด้วยแผ่นยางลดเสียงสะท้อน  ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารข้อมูลทางยุทธวิธีและอาวุธ ทั้ง จรวดนำวิถี ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด โดยมีมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องเพิ่มวงเงินแต่อย่างใด  ดังนั้น ในปี 2560-2570 ประเทศไทยจะมีเรือลำดำหน้าตาคล้ายกันทั้งหมด 3 ลำ แต่หากไม่ดำเนินการตามที่เจรจาไว้ทั้งหมด  ประเทศไทยก็จะหมดความน่าเชื่อถือเชิงพาณิชย์  การจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 2-3 จึงมีความจำเป็น ซึ่งได้เสนอร่างข้อตกลงจ้างให้สำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบแล้ว 

 เมื่อถามว่า  กองทัพเรือฟ้องร้องนายยุทธพงศ์หรือไม่  พลเรือเอกสิทธิพร ระบุว่า หน่วยงานจะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร

 
ทั้งนี้ ในระหว่างการแถลงข่าว ได้มี ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การแถลงข่าววันนี้ ซึ่งเมื่อกองทัพเรือแถลงข่าวเสร็จสิ้น  นายพิจารณ์ ก็ได้ลุกขึ้นสอบถามกับคณะแถลงข่าวของกองทัพเรือ โดยระบุว่าคำชี้แจงของกองทัพเรือครั้งนี้ ไม่ได้ปรากฎในการชี้แจงของคณะอนุกรรมาธิการฯ และขอให้กองทัพวางตัวเป็นกลาง ลักษณะการพูดที่เหน็บแหนม และลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวบุคคล ตนคิดว่า พฤติกรรมนี้ไม่ทำให้กองทัพเรือได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน และตนได้ยินแต่คำว่าโควิดในการแถลงข่าว แต่ไม่ได้ยินคำว่า วิกฤติเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงอยากสอบถามกองทัพเรือว่า มีแนวทางลดงบประมาณจากกำลังพลอย่างไร

ทำให้พล.ร.อ.สิทธิพร ได้ขออภัยหากมีการพาดพิง เพียงแต่อยากชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือดำน้ำ พร้อมยืนยัน ก็มีแผนที่ลดกำลังพลต่อไป แต่เป็นเรื่องภายในของกองทัพเรือ 

เมื่อถามว่า หากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีมติไม่เห็นชอบการจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 2-3 จะได้รับผลกระทบอย่างไรนั้น พลเรือตรีอรรถพล เพชรฉาย  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ  ระบุว่า หากไม่สามารถซื้อได้ในปีงบประมาณ 2564 ก็ไม่มีค่าปรับอะไร แต่เกรงว่า จะเกิดปัญหาเรื่องราคาที่อาจจะสูงขึ้นมาก ตลอดจนจะกระทบความน่าเชื่อถือในเชิงพาณิชย์ ทั้งที่ไทยจะได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับจีน

 

ทัพเรือแจงละเอียด สวนปากส.ส.เพื่อไทยสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีทูจีของจริง ใช้ระบบแบ่งงวดจ่าย ยันจำเป็นปท.ในระยะยาว

 

ทัพเรือแจงละเอียด สวนปากส.ส.เพื่อไทยสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีทูจีของจริง ใช้ระบบแบ่งงวดจ่าย ยันจำเป็นปท.ในระยะยาว

 

ทัพเรือแจงละเอียด สวนปากส.ส.เพื่อไทยสัญญาซื้อเรือดำน้ำจีทูจีของจริง ใช้ระบบแบ่งงวดจ่าย ยันจำเป็นปท.ในระยะยาว