อ่วมหนัก “8 ธุรกิจ” เสี่ยงตกงาน จากผลกระทบโควิด-19

อย่างไรก็ตามโลกหลังโควิด-19 แน่นอนจะเป็นโลกใบเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามโลกหลังโควิด-19 แน่นอนจะเป็นโลกใบเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความหวาดกลัวพิษสงของโรคอุบัติใหม่ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนธุรกิจเศรษฐกิจมีระยะห่างในเชิงกายภาพโลกที่ว่าไร้พรมแดนเดินทางท่องเที่ยวและทำทางธุรกิจระหว่างกันได้สะดวก

 

อ่วมหนัก “8 ธุรกิจ” เสี่ยงตกงาน จากผลกระทบโควิด-19

นโยบายของแต่ละประเทศจากนี้ต้องมาตั้งหลักคิดกันใหม่โดยชูเรื่องของสุขอนามัยเป็นที่ตั้งนั่นเพราะรู้แล้วว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไร้ความหมายหากเกิดโรคระบาดเช่น 8 ธุรกิจต่อไปนี้ที่จะเจ๊งและทำคนตกงานกันอย่างมากมาย

 

อ่วมหนัก “8 ธุรกิจ” เสี่ยงตกงาน จากผลกระทบโควิด-19

1.ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะเลิกจ้าง 6 หมื่นคน

2.ร้านอาหาร 2.5 แสนคน

3.สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน

4.ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน

 

อ่วมหนัก “8 ธุรกิจ” เสี่ยงตกงาน จากผลกระทบโควิด-19

5.ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน

6.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน

7.สิ่งทอ 2 แสนคน

8.ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน โดยแรงงานที่อาจตกงาน 7.13 ล้านคนนี้ จะเป็นแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน 6.773 ล้านคน คิดเป็น 95% ของแรงงานที่ตกงาน

 

อ่วมหนัก “8 ธุรกิจ” เสี่ยงตกงาน จากผลกระทบโควิด-19