เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์พึงระวัง เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง : การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นการจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ ผู้ลงทุนต้องศึกษาให้ดีอย่างถี่ถ้วน ซึ่งทาง ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ Property Inside : โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ให้ข้อมูลว่า ทรัพย์สินที่อยู่ในท้องตลาด มีอยู่บางรายการที่ไม่พึงซื้อ เพราะมีข้อจำกัดบางประการ ทำให้ราคาทรัพย์สินที่ซื้อลด ไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยกว่าปกติ ไม่ควรลงทุนซื้อนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งได้ตามหมวดหมู่ดังนี้

 

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง

- กลุ่มเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
1. ที่ดิน ภบท.5/สปก.4-01 ที่ดินเหล่านี้ซื้อไปก็ไม่อาจออกเป็นเอกสารสิทธิ์ และถือเป็นการส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเติม
 2. ที่ดินมีภาระผูกพันต่างๆ/ข้อพิพาท ข้อนี้เป็นความยุ่งยาก ยังมีทรัพย์สินดีๆ ให้ซื้อมากมายในปฐพี (ยกเว้นเราทำ Due Diligence ดีๆ)
3. อุทยาน เขตป่า (ชายเลน) ที่ดินประเภทนี้คงชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ควรซื้อ


- กลุ่มตัวที่ดิน
4. ที่ตาบอด หาทางออกไม่ได้ คงไม่ดีแน่นอน ยกเว้นมีคนต้องการซื้อของเราจริงๆ
5. ที่สามเหลี่ยมชายธง ข้อนี้คงเห็นชัดว่าทำให้การออกแบบอาคารได้ไม่เต็มที่
6. ที่หลายเหลี่ยม ก็คงเช่นเดียวกัน ทำให้สูญเสียที่ดินโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปโดยใช่เหตุ
7. แปลงหัวมุม ในกรณีที่อยู่อาศัยจะทำให้ไม่เป็นส่วนตัวนัก แต่ในทำเลค้าขายจะดีกว่าแปลงปกติ
8. แปลงที่ดินทางสามแพร่ง ก็ในทำนองเดียวกัน ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว เสียงดัง ไฟส่องยามคํ่าคืน อาจเกิดอุบัติเหตุได้

- กลุ่มตัวบ้าน
9. บ้าน/ห้องชุดที่ถูกบังวิว กรณีที่อยู่ดีๆ มีอาคารมาบังวิว หรือมีโอกาสที่จะถูกบังวิวในอนาคต ก็อาจทำให้ราคาค่อนข้างขยับตัวช้ากว่าทั่วไป
10. บ้านที่มีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ หลายคนถือสาในเรื่องนี้ จึงทำให้อุปสงค์มีน้อยลงกว่าปกติ ขายได้ยากขึ้น
11. บ้านริมรั้วโครงการ มีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมจากภายนอกมากกว่าบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้าน
กลุ่มตัวโครงการ

 

12. โครงการที่อยู่อาศัย (เกือบ) ร้าง ทำให้วังเวง ยิ่งถ้าเป็นหมู่บ้านร้างไปเลย ยิ่งด้อยค่านัก ค่าส่วนกลางก็อาจเก็บไม่ได้ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
13. ติดกับสโมสร สระว่ายนํ้า แรกๆ ก็มักมีคนชอบ แต่อยู่ๆ ไปจะพบถึงความพลุกพล่าน เสียงดัง ยิ่งถ้าเป็นสโมสรร้างยิ่งวังเวง ทำให้ทรัพย์เราขายได้ยาก
14. บ่อบำบัด, ติด/ใกล้ กรณีนี้คงมีเรื่องกลิ่นและดูไม่เป็นมงคล

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง

- กลุ่มสภาพแวดล้อมใกล้ตัว
15. บ้านทรงเจ้า/เข้าผี, ใกล้ บ้างก็จะมีคนมาเยี่ยมเยียนบ่อย ปัญหาการจอดรถ หรือการวาง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เกะกะ หรือดูน่ากลัว
16. ร้านรับซื้อของเก่า/โรงกลึง/รง.ต่างๆ ทำให้เกิดทัศนะอุจาด หรือเสียง กลิ่นที่ไม่ดี
17. สถานบันเทิงยามคํ่าคืน, ใกล้ ซึ่งมักมีเสียงดังอึกทึก ตี-ทะเลาะกันยามคํ่าคืน ดูไม่เป็นส่วนตัวและอาจเกิดอันตราย


- กลุ่มสภาพแวดล้อมโดยรอบ
18. บ่อดิน มีโอกาสที่บ้านและที่ดินโดยรอบจะทรุดตัวลงได้ตามที่เคยเป็นข่าว
19. โรงงานขยะ, ใกล้ อันนี้คงชัดเจนในเรื่องกลิ่นและรถขนขยะวิ่งกันขวักไขว่
20. ศาสนสถาน, ใกล้ ซึ่งมักมีเสียงบทสวดบ่อยครั้งในแต่ละวัน บ้างก็มีเสียงระฆัง มีผู้มาชุมนุมปฏิบัติศาสนกิจ
21. สุสาน, ใกล้ ข้อนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมาก แต่มีหลายโครงการที่บ้านและสุสานอยู่ชิดติดกันก็ดี แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่า

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง

- กลุ่มทำเลที่ตั้ง
22. ทำเลเชิง/ใต้สะพาน บ้านหรือโครงการที่อยู่เชิง/ใต้สะพานมักไม่สะดวกในการเข้าถึง มีข้อจำกัดในการก่อสร้าง
23. นํ้า (เคย) ท่วม แม้นํ้าท่วมใหญ่จะไม่บ่อยนัก แต่กับทำเลที่นํ้าท่วมบ่อยๆ ก็พึงระวัง
24. แผ่นดินทรุด ในบางบริเวณมีแผ่นดินทรุดเป็นพิเศษ หรือหลุมยุบ พึงระวังให้มากเช่นกัน

- กลุ่มสาธารณูปโภค
25. แนวเวนคืน, อยู่ใน  การที่อยู่ในแนวเวนคืน ย่อมทำให้เกิดปัญหา ซื้อขายยาก เพราะบางกรณีแนวเวนคืนก่อสร้างถนน เป็นแนวที่ยังกำหนดไว้กว้างๆ ทำให้ทรัพย์สินของเราขายได้ยาก
26. สาย/เสาไฟฟ้าแรงสูง, ใกล้ ทำให้เกิดอันตรายได้ เกิดทัศนะอุจาด
27. ที่ดิน (นา) ที่ห่างไกลความเจริญ ในทำเลที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ ห่างไกลความเจริญนั้น ราคาที่ดินมักจะหยุดนิ่งหรือขึ้นช้ากว่าที่อื่นมาก

- กลุ่มทำเลการเมือง
28. ค่ายทหารโดยเฉพาะที่มีวัตถุระเบิด, ใกล้ เพราะเคยมีข่าวการระเบิดของคลังแสง เป็นต้น
29.บ้านบุคคลสำคัญ, ใกล้ เพราะมีโอกาสที่จะได้รับความรำคาญ ไม่สะดวกในการเดินทาง
30. พื้นที่ทางการเมือง, ใกล้ ทั้งนี้อาจมีรัฐประหาร อาจได้รับ “ลูกหลง” เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้


อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของเราที่เป็นลักษณะเช่นนี้หรืออยู่ในทำเลหรือโครงการแบบนี้เป็นสิ่งที่พึงสังวร อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจมีข้อยกเว้นบ้าง

เปิด 8 กลุ่ม บ้าน - ที่ดิน - คอนโด ที่ไม่ควรลงทุน เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์ระวัง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline