เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย

"เงินดิจิทัล10,000 บาท" ล่าสุด ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้จ่าย กลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ พื้นที่ใช้จ่าย ซื้ออะไรได้-ไม่ได้

  10พ.ย.66 หลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงสรุปโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยจะแจกคนไทย 50 ล้านคน พร้อมเงื่อนไขเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาท หรือ เงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท  เตรียมตั้งงบ 600,000 ล้านบาท แต่ยังต้องผ่านขั้นตอนกฎหมาย มีระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก พร้อมขยายครอบคลุมระดับอำเภอตามบัตรประชาชน สามารถ เช็คเงื่อนไข เงินดิจิทัล10,000 บาท ล่าสุด ได้ที่นี่

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย

ไขทุกข้อสงสัย เงื่อนไข"เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท" 

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์

-ให้คนไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป
-รายได้ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือน 
และ/หรือเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท
-ใช้สิทธิ์ได้ 6 เดือน
-ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
-ใส่เงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าเงินดิจิทัล
-พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง"
-เบื้องต้นคาด ใช้จ่ายได้ช่วง พ.ค.67
-สิ้นสุดโครงการ เม.ย.2570 
-กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 50 ล้านคน

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย

เงื่อนไขการใช้จ่าย ซื้ออะไรได้-ไม่ได้


-ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือ แลกเป็นเงินสดได้
-ต้องใช้จ่ายอำเภอตามบัตรประชาชน
-ใช่ซื้อของอุปโภคบริโภค เท่านั้น
-ใช้ซื้อของออนไลน์ไม่ได้
-ไม่สามารถใช้กับบริการได้
-ไม่สามารถซื้อบัตรกำนัล/บัตรเงินสด/เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
-ไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้
-ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้
-ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมและค่าเรียนได้
-ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย


เงื่อนไขร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ


-ร้านค้ารถเข็น ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าที่อยู่บน"เป๋าตัง"ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ 
-ร้านค้าไม่ต้องทำการจด VAT เพื่อรับเงิน
-ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ ต้องอยู่ในระบบภาษี

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย

เงินดิจิทัล 10,000 ล่าสุด ห้ามใช้ทำอะไร เปิดเงื่อนไขการใช้จ่าย