จีนบังคับใช้กฎห้ามครูอาจารย์ ‘ตี-ด่าทอ’ นักเรียนประถม-มัธยม

จีนบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ในการกำกับดูแลวิธีควบคุมวินัยในโรงเรียน โดยห้ามการลงโทษทางร่างกายและการใช้ถ้อยคำเชิงลบตำหนิติเตียนในโรงเรียนประถมและมัธยม

ข้อบังคับฉบับทดลอง ซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน เมื่อเดือนธันวาคม ระบุว่าครูอาจารย์ไม่สามารถใช้วิธีควบคุมวินัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายโดยตรงกับนักเรียน การใช้ถ้อยคำเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียน การบังคับให้นักเรียนยืนนิ่งหรืออยู่ในท่าทางผิดวิสัยนานเกินไป รวมถึงการลงโทษแอบแฝงอย่างบังคับให้แยกตัวโดดเดี่ยว

นอกจากนั้นข้อบังคับเดียวกันนี้ยังระบุเงื่อนไขที่ครูอาจารย์จำเป็นต้องปฏิบัติตาม และการใช้วิธีควบคุมวินัยที่แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยนักเรียนที่ทำความผิดเล็กน้อยควรถูกลงโทษสถานเบา อาทิ การขอโทษด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำความสะอาดห้องเรียน

ส่วนมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อการกระทำผิดร้ายแรงจะถูกใช้กับนักเรียนประถมชั้นปีสุดท้าย รวมถึงนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยวิธีควบคุมวินัยชั้นนี้อาจรวมถึงการพักการเรียน การให้คำปรึกษา และการแก้ไขความประพฤติอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ความยุติธรรม และความเหมาะสม เพื่อบ่มเพาะบุคคลที่มีเหตุมีผล

 

 

จีนบังคับใช้กฎห้ามครูอาจารย์ ‘ตี-ด่าทอ’ นักเรียนประถม-มัธยม

 

 

ทั้งนี้ จีนเกิดกระแสเรียกร้องคำนิยามและคำอธิบายมาตรการควบคุมวินัยในโรงเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดกรณีใช้วิธีลงโทษที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเผ็ดร้อนเป็นวงกว้าง

 

จีนบังคับใช้กฎห้ามครูอาจารย์ ‘ตี-ด่าทอ’ นักเรียนประถม-มัธยม >>Lazada 3.3 Big Bonus มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<