จีนลงดาบเจ้าหน้าที่รัฐ "ฝ่าฝืนกฎประหยัด" กว่า 12,000 รายแล้ว

จีนลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ "ฝ่าฝืนกฎประหยัด" 12,000 ราย ฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ

(27 ก.ย.64) หน่วยงานปราบปรามการทุจริตระดับสูงของจีน เปิดเผยว่าจีนดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 12,387 ราย ในเดือนสิงหาคม ฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการปรับปรุงจรรยาบรรณของรัฐบาล

 

ฝ่าฝืนกฎประหยัด

แถลงการณ์รายเดือนจากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCDI) และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ (NSC) ระบุว่ามีการตรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดกฎระเบียบข้างต้น จำนวน 8,569 กรณี

มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือทางปกครอง 7,930 ราย ถูกลงโทษฐานมีพฤติกรรมยึดถือพิธีรีตองหรือระบบเจ้าขุนมูลนาย 6,333 ราย และถูกลงโทษฐานล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจหรือปกป้องสิ่งแวดล้อม 5,264 ราย

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ฝ่าฝืนกฎประหยัด

ขอบคุณ ซินหัวไทย

ขณะเดียวกันมีการลงโทษผู้กระทำผิดฐานมีพฤติกรรมแสวงหาความสุขส่วนตนและสุรุ่ยสุร่าย ซึ่งรวมถึงการมอบหรือรับของกำนัล และการมอบเงินช่วยเหลือหรือโบนัสโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 6,054 ราย

ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เผยแพร่กฎระเบียบการประหยัดมัธยัสถ์ 8 ประการ (กฎประหยัด) เมื่อช่วงปลายปี 2012 เพื่อจัดการกับวิถีปฏิบัติอันไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า