ประเทศจีนเตรียมบูรณะอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงทั้งหมด เกือบ 20,000 แห่ง

ประเทศจีนเตรียมบูรณะอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงทั้งหมด เกือบ 20,000 แห่ง

เมื่อวันพฤหัสบดี (30 ก.ย.) กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเปิดเผยว่าจีนวางแผนบูรณะอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงทั้งหมดภายในสิ้นปี 2025 ท่ามกลางความพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการจัดหาน้ำและการป้องกันอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงฯ กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวประมาณ 19,400 แห่ง โดยกระทรวงฯ จะประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อขจัดความเสี่ยงอย่างทันท่วงที

ประเทศจีนเตรียมบูรณะอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงทั้งหมด เกือบ 20,000 แห่ง

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ทั้งนี้ จีนมีอ่างเก็บน้ำประมาณ 98,000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950-1970

ประเทศจีนเตรียมบูรณะอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงทั้งหมด เกือบ 20,000 แห่ง

แจกโค้ดคูปองส่วนลดและโค้ดส่งฟรีลาซาด้า