ด่วน "อังกฤษ"ถอด"ไทย"หลุดพ้นประเทศกลุ่มสีแดงเเล้ว

ไทยหลุดจาก"บัญชีแดง"ประเทศอังกฤษ โดย"อังกฤษ"ถอนไทยออกจากประเทศกลุ่มสีแดง เดินทางไม่ต้องกักตัว


   ไทยหลุดจาก"บัญชีแดง"ของประเทศอังกฤษ   โดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยล่าสุดในวันที่ 8 ต.ค.64 ประเทศไทยหลุดออกจากประเทศกลุ่มสีแดง (Red List Countries) ของอังกฤษแล้ว และผู้ที่ฉีดวัคซีนในประเทศไทยบางชนิดจะได้รับยกเว้นไม่ต้องกักตัว เริ่มมีผลตั้งแต่ 4.00 น. วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นับเป็นข่าวดี "อังกฤษ"ถอน"ไทย"ออกจากประเทศกลุ่มสีแดง

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

  
    โดย ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยถึงอังกฤษหลังเวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม2546 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติดังนี้

อังกฤษ ถอนไทย ออกจากบัญชีเเเดงเเล้ว

   หากท่าน "ได้รับวัคซีนครบโดส" (ตามเงื่อนไขด้านล่าง) หรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทาง หรือกักตัวหลังเดินทางถึงอังกฤษ แต่ต้องปฏิบัติดังนี้
- รับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 2 หลังเดินทางถึงอังกฤษ โดยจองและชำระเงินค่าตรวจได้ตั้งแต่ก่อนเดินทาง
- กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง


 อ่านรายละเอียดที่: https://www.gov.uk/.../travel-to-england-from-another... 

อังกฤษ ถอนไทย ออกจากบัญชีเเเดงเเล้ว


ต้องได้รับวัคซีนแบบใด จึงจะถือว่า "ได้รับวัคซีนครบโดส"

ท่านต้องได้รับวัคซีนชนิดในชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้ภายใน 14 วันก่อนเดินทาง
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer BioNTech
- Moderna
- Janssen


    ท่านสามารถฉีดวัคซีน 4 ชนิดข้างต้นแบบผสม (วัคซีนสูตรไขว้) ได้ แต่หากเป็นชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น Sinovac - AstraZeneca นั้น ท่านสามารถเข้าอังกฤษได้โดยปฏิบัติตามกฎสำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบแทน (Not fully Vaccinated) 


  ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้วจำเป็นต้องมีหลักฐานในการฉีดวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ชนิดวัคซีนและผู้ผลิตวัคซีนนั้น เป็นภาษาอังกฤษ

 สหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการเพื่อรับรองวัคซีนชนิดอื่น ๆ ต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบในเพจนี้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่ https://www.gov.uk/.../countries-with-approved-covid-19    

   สำหรับผู้เดินทางที่ยังถือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบนั้น ยังจำเป็นต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนบิน รับการตรวจหลังเดินทางถึงสหราชอาณาจักรในวันที่ 2 และ 8 รวมถึงกักตัวด้วยตนเองเป็นเวลา 10 วัน (สามารถขอ Test to Release เพื่อออกจากการกักตัวในวันที่ 5 ได้) 

ไทยหลุดจากบัญชีเเดงของประเทศอังกฤษ

อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียดสำหรับผู้ที่ "ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส" ได้ที่นี่ : https://www.gov.uk/.../travel-to-england-from-another... 

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางสถานทูตจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านเพจนี้และ @UKinThailand โดยตรง
(สามารถอ่านประกาศเต็มได้ที่ https://www.gov.uk/.../travel-to-england-from-another... และ https://www.gov.uk/.../travel-update-47-countries-and...)

ที่มา
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า