ประกาศขึ้นทะเบียน อักษรวิจิตรอาหรับ เป็นมรดกของมนุษยชาติ

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศเพิ่ม “อักษรวิจิตรอาหรับ” (Arabic calligraphy) ลงในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอังคาร (14 ธ.ค.) เจ้าชายบาเดอร์ บิน อับดุลเลาะห์ บิน ฟาร์ฮาน อัล-สะอูด รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซาอุดีอาระเบีย ร่วมแสดงความยินดีต่อมติดังกล่าว ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มประเทศอาหรับ ภายใต้การดูแลขององค์กรการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของสันนิบาตอาหรับ (ALECSO)

กระทรวงฯ ระบุว่าอักษรวิจิตรอาหรับมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาษาอาหรับมาเนิ่นนาน มีความสลักสำคัญเนื่องจากเป็นตัวอักษรที่หยิบยกมาจากตำราทางศาสนา อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของอาหรับและเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งถูกถักทอเข้ากับประวัติศาสตร์ซาอุดีอาระเบียอย่างลึกซึ้ง โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ปี 2020 และ 2021 เป็น “ปีแห่งอักษรวิจิตรอาหรับ” ด้วย

ประกาศขึ้นทะเบียน "‘อักษรวิจิตรอาหรับ" เป็นมรดกของมนุษยชาติ

 

ทั้งนี้ โครงการริเริ่มที่เปิดตัวในช่วง “ปีแห่งอักษรวิจิตรอาหรับ” ได้แก่ นิทรรศการแปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติริยาด ซึ่งช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดภาษาอาหรับ การพัฒนาอักษรวิจิตร และความสัมพันธ์ระหว่างอักษรวิจิตร  การออกแบบร่วมสมัย รวมถึงปัญญาประดิษฐ์

ประกาศขึ้นทะเบียน "‘อักษรวิจิตรอาหรับ" เป็นมรดกของมนุษยชาติ

(แฟ้มภาพซินหัว : อักษรวิจิตรอาหรับจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย ในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย วันที่ 15 มิ.ย. 2021)