ผู้เดินทางระวัง โอไมครอนโควิด เสี่ยงหนักบนเครื่องบินเพิ่มเท่าตัว

ผู้เดินทางระวัง โอไมครอนโควิด เสี่ยงหนักบนเครื่องบินเพิ่มเท่าตัว ที่ปรึกษาไออาต้าแนะนำทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียว

โอไมครอนโควิด (Omicron) ตอนนี้มีรายงานว่า การติดเชื้อโอมิครอนแพร่กระจายไปกว่า 89 ประเทศและอีก 36 รัฐในสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ เนื่องจากบางประเทศไม่มีขีดความสามารถในการถอดรหัสพันธุกรรม อีกทั้งอาการใหม่โอไมครอนยังมีทั้ง คือ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย เหนื่อยมาก ไอแห้ง และเหงื่อออกตอนกลางคืน

ผู้เดินทางระวัง โอไมครอนโควิด เสี่ยงหนักบนเครื่องบินเพิ่มเท่าตัว ที่ปรึกษาไออาต้าแนะนำทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียว

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเดวิด เพาเวลล์ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์แก่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ระบุว่าไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อบนเครื่องบินอย่างน้อย 2-3 เท่าตัว

 

ที่ปรึกษารายนี้ ได้ให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์ก สำนักข่าวด้านการเงินและธุรกิจ จากสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งแนะนำว่า ผู้โดยสารควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่มีปกติคนมักจะสัมผัสกัน และจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือให้บ่อยๆ และเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ บนเครื่องบิน รวมถึงพยายามไม่รับประทานอาหารบนเครื่องบินยกเว้นเวลาจำเป็นจริงๆ


ที่ปรึกษาไออาต้า กล่าวต่อไปว่า ปกติแล้วการไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินทำได้ทันทีสำหรับเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่ถ้าหากเป็นเที่ยวบินที่มีระยะเวลาบินนาน 10 ชั่วโมง คงจะห้ามไม่ให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มไม่ได้แน่ๆ 

ผู้เดินทางระวัง โอไมครอนโควิด เสี่ยงหนักบนเครื่องบินเพิ่มเท่าตัว ที่ปรึกษาไออาต้าแนะนำทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียว


 

ซึ่งสิ่งที่สายการบินต่างๆ ทำแล้วคือการเหลื่อมช่วงเวลาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของผู้โดยสารแต่ละคน ไม่ให้ตรงกัน เพื่อให้ยังมีคนที่สวมหน้ากากป้องกันตัวเองในช่วงที่อีกคนกำลังเปิดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหาร


นอกจากนี้ นายเพาเวลล์ มองว่าความเสี่ยงที่จะติดไวรัสดังกล่าวบนเครื่องบินก็ยังต่ำกว่าการไปอยู่ในสถานที่บนพื้นดินที่มีผู้คนแออัดอยู่ดี อย่างเช่น ศูนย์การค้า เพราะเครื่องบินรุ่นใหม่มีระบบกรองอากาศที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับที่ใช้ในโรงพยาบาล และสายการบินก็บังคับให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากขณะอยู่บนห้องโดยสารด้วย และจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีการติดต่อบนเครื่องบินไม่มากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ


อย่างไรก็ตาม นายเพาเวลล์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สิ่งที่จะปกป้องผู้โดยสารได้ดีที่สุดคือการรับวัคซีนให้ครบและวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

ผู้เดินทางระวัง โอไมครอนโควิด เสี่ยงหนักบนเครื่องบินเพิ่มเท่าตัว ที่ปรึกษาไออาต้าแนะนำทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียว

ข้อมูลจาก Bloomberg