6 ราศีฟ้าเปิด เทวดาช่วยเหลือ ดวงพลิกฟื้น รุ่งโรจน์ชัชวาล ความรวยกำลังมา

ได้เวลาเฮ 6 ราศี ฟ้ากำลังเปิด เทวดาช่วยเหลือทำให้ดวงพลิกฟื้น รุ่งโรจน์ชัชวาล อย่าหยุดขยันเพราะความรวยกำลังจะมา

หมอบอย เคลียร์ชัด หมอดูชื่อดัง ทำนายดวง 6 ราศี จากนี้ฟ้าเปิด เทวดาจะช่วยเหลือทำให้ดวงดีขึ้นมาทันที บุญเก่าที่สร้างมาจะทำงาน ใครป่วยกายป่วยใจหมดไฟจะดีขึ้น  อย่าหยุดเพราะความรวยกำลังมา โดยหมอบอย ทำนายไว้หน้าเพจ หมอบอย เคลียร์ชัด ดังนี้

ฟ้าเปิด แต้มบุญสูง สายใยแห่งพญานาคคุ้มครอง เริ่มพ้นเคราะห์ หลุดหนี้กรรม หมดนี้สิน บุญที่สร้างกำลังทำงาน หากใครที่ป่วยจิต ป่วยกาย หมดไฟ ดวงจะพลิกฟื้น เทวดาจะคอยช่วยเหลือ ดวงดีขึ้นมาทันที

สิ่งที่เกิดหลังจากนี้ไป ทิศทางไปสู่คำว่า รุ่งโรจน์ชัชวาล อย่าหยุดสวย เพราะความรวยกำลังจะมา เงินดี งานสำเร็จ ความรักสมหวัง เดินหน้าลุย ลงมือทำทันที แล้วทุกๆอย่างจะเป็นของเรา

โดย 6 ราศี ได้แก่ ราศีกรกฎ ราศีธนู ราศีเมษ ราศีกุมภ์ ราศีกันย์ ราศีมีน

 

6 ราศีฟ้าเปิด เทวดาช่วยเหลือ ดวงพลิกฟื้น รุ่งโรจน์ชัชวาล ความรวยกำลังมา

ราศีกรกฎ เป็นราศีที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม

ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ราศีเมษ เป็นราศีแรกตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม

 

6 ราศีฟ้าเปิด เทวดาช่วยเหลือ ดวงพลิกฟื้น รุ่งโรจน์ชัชวาล ความรวยกำลังมา

 

ราศีกุมภ์  เป็นราศีที่ 11 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมกรกับราศีมีน มีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายแบกหม้อน้ำ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกุมภ์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

ราศีกันย์ เป็นราศีที่ 6 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม

ราศีมีน เป็นราศีสุดท้ายตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีกุมภ์กับราศีเมษ มีสัญลักษณ์เป็นปลา 2 ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมีนนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน