บทสวดมนต์วันพระ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนคืนนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา จะส่งอานิสงส์ให้กับผู้ที่สวดมนต์ ผู้สวดมนต์ก่อนนอนจะได้สติ ได้จิตใจที่สงบสุข วันนี้เราได้รวบรวมบทสวดต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดก่อนนอนไว้ที่นี่

วันนี้วันพระ 30 พฤษภาคม 2567 วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ และเพจปาฏิหาริย์ มี บทสวดมนต์วันพระ สวดแล้วชีวิตดีขึ้น เรารวมไว้ให้แล้วค่ะ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนคืนนี้ และตรงกับวันอัฏฐมีบูชา ด้วย

 

บทสวดมนต์วันพระ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนคืนนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ 

 

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 ครั้ง)

 

กล่าวบทสักการะพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 • สุปฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 

บทแผ่เมตตา (ให้ตนเอง)

 • อะหัง สุขิโต โหมิ
 • นิททุกโข โหมิ
 • อะเวโร โหมิ
 • อัพยาปัชโฌ โหมิ
 • อะนีโฆ โหมิ
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

 

(ความหมาย : ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ปราศจากความทุกข์ทางกายทางใจ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)
 

บทแผ่เมตตา (ให้ผู้อื่นและสัตว์โลก)

 

 • สัพเพ สัตตา
 • อเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
 • อัพยาปัชฌา โหนตุ
 • อะนีฆา โหนตุ
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

 

เพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว ค่อยๆ สวดแบบนี้ไปให้รู้สึกว่าเริ่มจำได้ แล้วจึงค่อยไปเริ่มสวดบูชาพระบทอื่นต่อแล้วแต่คุณต้องการ ขอให้ทุกคนโชคดี ใครที่สวดบูชาเป็นประจำทำบุญทำดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความดีนั้นไว้ และชีวิตคุณจะพบแต่กับกัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

บทสวดมนต์วันพระ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนคืนนี้