คสช.ขอบคุณทุกฝ่ายช่วยดูแลประชาชนอย่างดี ช่วงเทศกาลสำคัญ - ปีใหม่

คิดคามข่าวสารได้ที่ www.Tnews.co.th


คสช.ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมดูแลประชาชนในทุกกิจกรรมและเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างดี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่พบปะรับฟังทุกความเดือดร้อนของประชาชน และนำเข้าแก้ไขผ่านศูนย์ดำรงธรรม ส่วนการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะตามนโยบายรัฐให้รีบดำเนินการให้เสร็จในมีนาคมนี้

 

วันนี้  (4 ธ.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมกันดูแลประชาชนเป็นอย่างดีตลอดเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนการจัดกิจกรรมมหามงคล กิจกรรมสำคัญของประเทศและการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามมาตรการลดอุบัติเหตุด้วยการตั้งจุดตรวจป้องปราบการดื่มไม่ขับ ซึ่งได้รับความชื่นชมและการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยหลังจากนี้ให้ดำเนินการในเรื่องการคืนรถให้กับประชาชนให้เรียบร้อย

 

ในช่วงต่อไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและศูนย์ปรองดองเร่งดำเนินการนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำสาธารณะให้เสร็จสิ้นภายในมีนาคม 59 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมการดำเนินการด้วยเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ทั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ปรองดอง ศุนย์ดำรงธรรม ตำรวจร่วมกันลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนทั้งชุมชน ชนบท  ชุมชนเมือง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามระบบของศูนย์ดำรงธรรม โดยให้ดำเนินควบคู่ไปกับการรับเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์ดำรงธรรม มุ่งให้ความสำคัญเรื่องความยากจน รายได้ ผบกระทบจากภัยแล้ง ผลสัมฤทธิ์จากโครงการ 5 ล้านบาทต่อตำบล

 

เลขาธิการ คสช. ยังกล่าวย้ำว่า ในเจตนาที่ต้องการให้ทุกส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงานโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เรื่องใดที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ให้รีบดำเนินการเพื่อให้ทุกปัญหาความเดือดร้อนได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขโดยภาครัฐอย่างดีที่สุด

 

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ยังคงอำนวยความสะดวกส่งประชาชนเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ พร้อมเข้มงวดในมาตรการดื่มไม่ขับ โดยล่าสุดสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 3 ม.ค.58 มีดังนี้

 

ในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 3,098 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นความผิด 3,098 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดไว้ 555 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี2,013 คน

 

สำหรับรถโดยสารสาธารณและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำผิด 1,633 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 172 คน ยึรถยนต์ 451 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 720 คน

 

โดยตลอด 10 วันที่ผ่านมา (25 ธ.ค.2558 -3 ม.ค.2559)  เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 4,062 คัน (แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,032คันและรถยนต์ 1,020 คัน) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยาน 23,703 คน   รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 9,432 คน