ปารีณา อ่วม ศาลสั่งชดใช้ 7.6 ล้าน ค่าเลือกตั้งซ่อม ภายใน 30วัน

"ปารีณา ไกรคุปต์" อ่วม ศาลจังหวัดราชบุรี สั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านบาท ภายใน 30 วัน หลังเพิ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจากคดีรุกป่า


18 มี.ค.67 ศาลจังหวัดราชบุรีสั่ง “ปารีณา” ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านบาท ภายใน 30 วัน  โดย ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,673,243.38 บาท

 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค.66 จนกว่าจะชำระเสร็จ


ซึ่งทาง เนชั่นสตอรี่ มีรายงานว่า  น.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่16มี.ค.หลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

ปารีณา อ่วม ศาลสั่งชดใช้ 7.6 ล้าน ค่าเลือกตั้งซ่อม ภายใน 30วัน

ทั้งนี้ คำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา กรณีรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งขัดจริยธรรมนักการเมือง ทำให้ไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส. ส.ว.และตำแหน่งการเมือง

 

ปารีณา อ่วม ศาลสั่งชดใช้ 7.6 ล้าน ค่าเลือกตั้งซ่อม ภายใน 30วัน

ก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณา ได้โดนตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตคดีรุกป่า  โดย ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของปารีณาเป็นเวลา 10 ปี รวมถึงไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต  และกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งในเขต 3 ราชบุรีภายใน 45 วัน จัดเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2565