"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงมีพระเมตตา..เป็นห่วงมารยาทเด็กไทย!! ตามวัฒนธรรมฝรั่งมากเกินไป..สาธุ!!!

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงมีพระเมตตา..เป็นห่วงมารยาทเด็กไทย!! ตามวัฒนธรรมฝรั่งมากเกินไป..สาธุ!!!

 น้อมกราบถวายสักการะร่วมแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  องค์ที่ 20 แห่งรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้มีธรรมวิธีอันละเอียดอ่อน ทรงเป็นผู้นำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวง
 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) ประทานวโรกาสให้คณะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยหลวงปู่อุทัย ศิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสงฆ์เข้ากราบถวายสักการะ จากนั้นพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นำคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 รูป เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช  ต่อมาประทานวโรกาศให้คณะสงฆ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าถวายสักการะ

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานวโรกาสให้สื่อมวลชนสายการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าเฝ้าถวายสักการะ พร้อมประทานพระโอวาทความว่า ขออนุโมทนาที่ได้มามุทิตาสักการะในครั้งนี้ ซึ่งขอฝากถึงทุกส่วน โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นหลักวัฒนธรรมขึ้นมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ อย่าให้เด็กตามวัฒนธรรมฝรั่งมากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการไหว้ มารยาทไทย เนื่องจากการทักทายของเด็กทุกวันนี้ เน้นวัฒนธรรมตะวันตกจนลืมวัฒนธรรมไทยไปมากแล้ว ดังนั้น อยากให้มีการฟื้นหลักดังกล่าวมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ ซึ่งหลักวัฒนธรรมดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม มาจนถึงทุกวันนี้ หลักวัฒนธรรม นี้ ได้หายไป ทำให้คนไทยทุกคนไม่ได้เรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ หากกระทรวงวัฒนธรรม จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก

 

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงมีพระเมตตา..เป็นห่วงมารยาทเด็กไทย!! ตามวัฒนธรรมฝรั่งมากเกินไป..สาธุ!!!

 

ด้านพระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า หลังจากนี้ หากหน่วยงาน หรือหมู่คณะใด จะขอเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทำหนังสือมาถึงสำนักเลขานุการสมเด็พระสังฆราช วัดราชบพิธฯ โดยสามารถมาติดต่อส่งหนังสือได้โดยตรงที่วัดราชบพิธฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ขอเน้นย้ำว่า อย่าได้ถ่ายภาพตนเอง หรือเซลฟี่ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สำหรับกำหนดการที่สมเด็จพระสังฆราช จะเสด็จพระดำเนินถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.นี้พุทธศาสนิกชนสามารถไปเฝ้ารับเสด็จตามหมายกำหนดการได้

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงมีพระเมตตา..เป็นห่วงมารยาทเด็กไทย!! ตามวัฒนธรรมฝรั่งมากเกินไป..สาธุ!!!

 

เรียบเรียง Wila

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด