"สมเด็จพระสังฆราช"เสด็จเป็นประธานประชุมมส.นัดแรก-มส.ห่วงสถานการณ์พระธรรมกาย..มอบอำนาจสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง!!

"สมเด็จพระสังฆราช"เสด็จเป็นประธานประชุมมส.นัดแรก-มส.ห่วงสถานการณ์พระธรรมกาย..มอบอำนาจสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง!!

20ก.พ.60สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จ เป็นประธานประชุม มหาเถระสมาคม.นัดแรก ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม กรณีวัดพระธรรมกาย กำลังเป็นปัญหาร้อนอยู่ขณะนี้  โดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังประชุม มส.ว่า ในการประชุมมส.ไม่ได้มีการหารือถึงกรณีวัดพระธรรมกาย แต่ มส.ก็มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทาง พระพรหมมุนี (อคคฺชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ เจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายทั้งหมดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทน มส. เข้าสังเกตการณ์ในวันนี้ แต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ประชุมแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้มีรับสั่งอะไรโดยตรงในเรื่องวัดพระธรรมกายกับทางพศ.แต่อย่างใด ส่วนทีมเจ้าหน้าที่ที่พศ.ส่งเข้าไปประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอนั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการจับกุม มีหน้าที่เพียงแค่การประสานงานเท่านั้น ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีพระภิกษุเข้ามาเพิ่มเติมที่วัดพระธรรมกายนั้น ได้ประสานงานไปยังเจ้าคณะปกครองทุกจังหวัดให้กำชับคณะสงฆ์ หากเข้ามาจะมีความผิดตามมาตรา 44 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของคสช. นอกจากนี้ คณะสงฆ์จะร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและไม่กระทบต่อภาพรวมของพระพุทธศาสนา

"สมเด็จพระสังฆราช"เสด็จเป็นประธานประชุมมส.นัดแรก-มส.ห่วงสถานการณ์พระธรรมกาย..มอบอำนาจสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง!!

 

 

 จากการวิเคราะห์ของทางเพจ Siriwanna Jill - New ระบุว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ต้องทำหน้าที่

1.การทำหน้าที่ในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจ และ

2.ในฐานะศาลสงฆ์ในความผิดล่วงละเมิด พระธรรมวินัย 

โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สามารถเรียกให้สมีชโย มามอบตัวที่วัดพิชยญาติการาม ถ้าไม่มา  สามารถใช้อำนาจในการจับสึก หรือพ้นจากสมณเพศได้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี 42 

หากสมีชโย ยังไม่ยอมอีก ก็เท่ากับว่าเป็นการท้าทาย คณะสงฆ์ทั้งหมด สมเด็จพระพุทธชินวงศ์คงอาจ จะต้อง  ให้พ้นจากสมณเพศไปเลย การมอบตัวคือทางออกที่ดีที่สุด ถือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว

ทั้งนี้ทางมหาเถรสมาคม หรือ มส.  เทียบกับการปกครองทางโลก คือ คณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์นั่นเอง  นับเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มีอำนาจ หน้าที่ ในการปกครองคณะสงฆ์ ทั้งประเทศให้อยู่ในพระธรรมวินัย  

มส.  20 รูป มีสายสัมพันธ์กับวัดพระธรรมกาย 11 รูป 

ฝ่ายมหานิกาย
1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  
2.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ) วัดพิชยญาติการาม  เป็นพยานให้สมีชโยในคดีอาญา รับรองการสอนว่า ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ทุกประการ
3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 
4.พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ) วัดยานนาวา  
5.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ  ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  
6.พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม  ) วัดสามพระยา  
7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ  
8.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ  
9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต .) วัดประยุรวงศาวาส  
      
ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ) วัดสัมพันธวงศาราม (นานาสังวาส)  
2.พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม

 

"สมเด็จพระสังฆราช"เสด็จเป็นประธานประชุมมส.นัดแรก-มส.ห่วงสถานการณ์พระธรรมกาย..มอบอำนาจสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลาง!!

 

 

เรียบเรียง Wila

ขอบคุณ FB  Siriwanna Jill - New

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด