เรียบร้อยโรงเรียนพล.อ.ประยุทธ์ ออกคำสั่งม.44 ย้ายตร.ทุกระดับต้องมีกรรมการกลั่นกรอง

ติดตามรายละเอียด http://www.tnews.co.th/

สวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวส์ วันนี้วันที่ 20 ก.พ. 2560 เรียบร้อยโรงเรียนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคสช. ไปแล้วครับ สำหรับระเบียบในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ในวันนี้ได้ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งดังกล่าว

สาระสำคัญของคำสั่งก็คือ การโยกย้ายในระดับกองบังคับการให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับกองบังคับการ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น แล้วเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการนี้ในระดับกองบังคับการครับ

เรียบร้อยโรงเรียนพล.อ.ประยุทธ์ ออกคำสั่งม.44 ย้ายตร.ทุกระดับต้องมีกรรมการกลั่นกรอง

 

 

ในส่วนระดับกองบัญชาการ ให้หัวหน้าส่วนหรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับกองบัญชาการ ดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเหมือนกับกองบังคับการ และจนถึงระดับสุดท้าย ก็ให้ผบ.ตร.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย จเรตำรวจแห่งชาติและรองผบ.ตร.ทุกคนเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดพนักงานผบ.ตร. และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ แล้วนำเสนอต่อผบ.ตร. ซึ่งในที่นี้ก็ได้ให้อำนาจผบ.ตร.พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนได้ แต่นั่นแหละครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น แต่ปัญหาการโยกย้าย 3 พันตำแหน่ง ที่คร่อมภาค คร่อมจังหวัด ย้ายคนตาย ย้ายตำแหน่งทับซ้ำซ้อนเที่ยวนี้ ไม่มีอย่างแน่นอน

 

 

เรียบร้อยโรงเรียนพล.อ.ประยุทธ์ ออกคำสั่งม.44 ย้ายตร.ทุกระดับต้องมีกรรมการกลั่นกรอง

 

เพราะการย้ายเบื้องต้นนั้นก็จะทำกันภายใต้ระดับกองบังคับการนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปเรามุ่งเน้นไปที่กองบังคับการจังหวัด แสดงว่าเบื้องต้นในการโยกย้ายตำรวจอยู่ภายใต้จังหวัดนั้นๆ ก่อน เมื่อมาถึงระดับกองบัญชาการอาจจะต้องมีการสลับตำแหน่งกันบ้างภายในกองบัญชาการ แต่นั่นหมายความว่าจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาถึง 2 ระดับแล้ว ยิ่งพอมาถึงระดับสตช. ระดับจเรตำรวจหรือรองผบ.ตร. จะลงไปล้วงลึกถึงการโยกย้ายก็เป็นเรื่องลำบาก เพียงแค่ตรวจสอบความเหมาะสมเท่านั้่น

 

 

เรียบร้อยโรงเรียนพล.อ.ประยุทธ์ ออกคำสั่งม.44 ย้ายตร.ทุกระดับต้องมีกรรมการกลั่นกรอง

 

ไม่ต้องพูดถึงผบ.ตร.หรอกครับ แน่นอน แม้จะมีสิทธิ์โยกย้ายได้ แต่นั่นจะต้องมีเหตุผลอธิบายรองรับอย่างเต็มที่ งานนี้ทำให้กระบวนการการวิ่งเต้นตำแหน่งหรือการซื้อขายตำแหน่งสะดุดหยุดลงอย่างแน่นอน เพราะไม่รู้จะวิ่งเต้นไปลงที่ไหนด้วยในระดับรองผู้บังคับการ รองผู้บัญชาการ หรือระดับรองผบ.ตร. หรือจเรตำรวจ ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบ มีการถ่วงดุลกันอย่างเต็มที่ ที่สำคัญยังเปิดให้มีการร้องเรียนขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นหากมีการเรียกรับซื้อขายตำแหน่งนี้มีคำสั่งให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือศอตช. กระทรวงยุติธรรมให้ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไม่เพียงเท่านั้น คำสั่งนี้ยังให้สตช.ศึกษาการปฏิรูปตำรวจทั้งระบบด้วย


ต้องถือว่าเที่ยวนี้มาแรง มาเร็ว ทำเอาอึ้งกันเป็นแถบๆ ล่ะครับ และต้องจับตาดูว่าการโยกย้ายตำรวจในปีนี้จะบรรลุเป้าหมาย เกิดความสุจริต ยุติธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ตำรวจดีๆ ได้หรือไม่.

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณ แฟนข่าวสนธิญาณ