เป็นพระ...ต้องไม่สบายกว่าโยม!!! คำสอนดีๆ จาก "พระถึงพระ" โดย "พระชยสาโร" ถ้าชีวิตเราสะดวกกว่าเขา เราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร!!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติม http://deeps.tnews.co.th/

เป็นคำสอนดี ๆ ที่ชาวเน็ตได้แชร์ต่อออกไปอย่างกว้างขวางในขณะนี้ สำหรับคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโร ที่ถูกเผยแพร่ผ่านจากบทความในหนังสือ เรื่อง "เรือง เรื่องโรย" ธรรมเทศนาแสดง ณ มูลนิธิมายาโคตมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 โดย พระชยสาโร ภิกขุ ความตอนหนึ่งว่า...

ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มากราบท่านเจ้าอาวาสว่าจะขอถวายไฟฟ้า ขอต่อไฟฟ้าเข้าวัด คณะสงฆ์ก็ปรึกษาหารือกันประชุมว่า จะรับ หรือ ไม่รับ พระฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นว่า ไม่ควรรับ หากไฟฟ้าเข้าวัดแล้วจะเป็นทางไปสู่ความเสื่อม ข้อวัตรปฏิบัติ 
7 จะหายไปหมด ต้องอยู่เหมือนกับพระสมัยหลวงปู่มั่น ครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้า ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร ส่วนพระรุ่นใหม่ก็เห็นว่า นั่งสมาธิแต่ละวันไม่ค่อยได้เรื่อง อากาศร้อนเหลือเกิน ยุงก็กัดเต็มไปหมด มีพัดลมก็น่าจะดีไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เรื่องนี้พระเราพูดกันนาน สุดท้ายก็ลงมติที่ถือว่าเป็นทางสายกลาง คือไม่ปฏิเสธไฟฟ้าเสียทีเดียว แต่จะให้เข้าเฉพาะศาลา โรงครัว ไม่ให้เข้ากุฏิพระสงฆ์

เป็นพระ...ต้องไม่สบายกว่าโยม!!! คำสอนดีๆ จาก "พระถึงพระ" โดย "พระชยสาโร" ถ้าชีวิตเราสะดวกกว่าเขา เราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร!!!

 

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า เราก็จะไม่รับ ถ้าหมู่บ้านได้แล้ว ชาวบ้านได้แล้ว เราจึงค่อยรับ เพราะถ้าเรามีพัดลม แต่ชาวบ้านไม่มีเราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไรในเมื่อชีวิตเราสะดวกกว่าเขา ยังจะไปขอทานจากเขาได้อีกหรือนี่เป็นหลักที่เราถือไว้ตั้งแต่สมัยนั้นว่า เราไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆ โดยสิ้นเชิง แต่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยมีหลักการบางอย่าง เช่นว่าไม่ให้สบายกว่าโยม

เป็นพระ...ต้องไม่สบายกว่าโยม!!! คำสอนดีๆ จาก "พระถึงพระ" โดย "พระชยสาโร" ถ้าชีวิตเราสะดวกกว่าเขา เราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร!!!

เป็นพระ...ต้องไม่สบายกว่าโยม!!! คำสอนดีๆ จาก "พระถึงพระ" โดย "พระชยสาโร" ถ้าชีวิตเราสะดวกกว่าเขา เราจะรับบิณฑบาตตอนเช้าได้อย่างไร!!!

 

เรียบเรียง Amity

ขอบคุณ หนังสือ เรื่อง "เรือง เรื่องโรย" ธรรมเทศนาแสดง ณ มูลนิธิมายาโคตมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556

พระต้องเป็นตัวอย่างในบางเรื่อง แต่ในบางเรื่องก็ไม่ต้องเป็นตัวอย่าง เช่น เรื่องการพัฒนาสังคม การสร้างความยุติธรรมใน 8 สังคม เรื่องทางโลก เรื่องสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆ พระเราไม่ได้ทำงานเรื่องนี้โดยตรงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ไม่สมควรที่จะทำเพียงแค่ว่าพระไม่สามารถเป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ เพราะต้องรักษาความเป็นสมณะของท่านไว้ท่านมีหน้าที่เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้ที่อยู่ในสนามรบ หรือผู้ที่กำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพื่อความดีงามในสังคมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่า หน้าที่ชาวพุทธคือรักษาศีลและนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ และเมื่อจิตใจสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีไปเอง ไม่เคยสอนว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือ ทำใจ มีอะไรที่ไม่ถูกต้อง มีอะไรที่ไม่สบายใจ ก็ให้ทำใจ พระพุทธองค์ไม่เคยสอนอย่างนั้น ท่านสอนหลักพระธรรมวินัย วินัยเป็นเรื่องการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรม