ของอย่างนี้ว่าไม่ได้!!! ส่องเต็มๆ ทะเบียนท้ายรถตู้ป้ายแดง "นายกฯตู่" บินตรวจเยี่ยมชาวบ้านศรีสะเกษ คอหวยคว้ากระดาษจดเก็บแทบไม่ทัน ??

ติดตามรายละเอียด http://www.tnews.co.th

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 22 อำเภอ 

 

ได้แก่ ข้าว ทุเรียน พริก หอมแดง กระเทียม และการทำปศุสัตว์ มีพื้นที่การดำเนินงานแปลงใหญ่รวม 165,493 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14,375 ราย ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลิตผลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

ของอย่างนี้ว่าไม่ได้!!! ส่องเต็มๆ ทะเบียนท้ายรถตู้ป้ายแดง "นายกฯตู่" บินตรวจเยี่ยมชาวบ้านศรีสะเกษ คอหวยคว้ากระดาษจดเก็บแทบไม่ทัน ??

 

 

 

สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้ ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะพบกับประชาชน พร้อมกล่าวมอบนโยบาย และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนราศีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

ของอย่างนี้ว่าไม่ได้!!! ส่องเต็มๆ ทะเบียนท้ายรถตู้ป้ายแดง "นายกฯตู่" บินตรวจเยี่ยมชาวบ้านศรีสะเกษ คอหวยคว้ากระดาษจดเก็บแทบไม่ทัน ??

 

 

 

ช่วงบ่าย เวลา ประมาณ 12.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนอุ่มแสง นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย โรงสีข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่อุ่มแสง การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการผลผลิตนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านระบบ ธ.ก.ส. และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนต่างให้ความสนใจในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ของนายกนั่นคือ เลขทะเบียนรถที่นายกนั่งลงพื้นที่ในคราวนั้นๆ เพื่อที่บรรดานักเสี่ยงโชคจะนำไปตีเป็นเลขเด็ดงวดต่างๆ อย่างล่าสุด สำหรับเลขทะเบียนรถครั้งนี้ คือ บ-7789

 

 

 

ของอย่างนี้ว่าไม่ได้!!! ส่องเต็มๆ ทะเบียนท้ายรถตู้ป้ายแดง "นายกฯตู่" บินตรวจเยี่ยมชาวบ้านศรีสะเกษ คอหวยคว้ากระดาษจดเก็บแทบไม่ทัน ??

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: ส่องเลขเด็ด!! ทะเบียนป้ายแดงท้ายรถตู้ “บิ๊กตู่” งานนี้อาจมีเฮ?? หลังคอหวยแห่ชื้อเกลี้ยงแผง!! งวด 1 มีนานี้ (ชมภาพ)

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์