พระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!!! "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงตรัสรับบุตรผู้ป่วย เป็นลูกบุญธรรม ซาบซึ้งน้ำตาไหลยกมือท่วมหัว #ทรงพระเจริญ (ชมคลิป)

ติดตามข่าวเพิ่มเติม http://www.tnews.co.th

วันที่ 24 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร จ.พะเยา

 

พระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!!! "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงตรัสรับบุตรผู้ป่วย เป็นลูกบุญธรรม ซาบซึ้งน้ำตาไหลยกมือท่วมหัว #ทรงพระเจริญ (ชมคลิป)

โอกาสนี้ ทรงซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 3 คน ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้รักษาอาการผู้ป่วย และมีพระดำรัสรับบุตรของผู้ป่วยนำเฝ้า เป็นลูกบุญธรรม ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

พระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!!! "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงตรัสรับบุตรผู้ป่วย เป็นลูกบุญธรรม ซาบซึ้งน้ำตาไหลยกมือท่วมหัว #ทรงพระเจริญ (ชมคลิป)

พระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!!! "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงตรัสรับบุตรผู้ป่วย เป็นลูกบุญธรรม ซาบซึ้งน้ำตาไหลยกมือท่วมหัว #ทรงพระเจริญ (ชมคลิป)

 

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะมีพระราชปฏิสันถาร กับผู้ป่วยที่มารอรับเสด็จ....

“คุณป้าไม่ต้องกังวล หนูจะให้ทุนเลย คือว่า ทันที่ที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้ เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด หนูเชื่อว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนู คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน”

กรุณารอคลิปสักครู่...

 

ทั้งนี้ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหญ่ ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งหมู่บ้านนี้มี 145 หลังคาเรือน ประชากร 580 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง หรือไปที่โรงพยาบาลเชียงคำ ในการนี้ พระราชทานของเล่น สื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสมาธิ ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมวัย

โอกาสนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย โดยมีผู้ไปรับการบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมจำนวน 220 คน ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือ โรคกระดูกและข้อ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 3 ราย เฝ้า การนี้ มีรับสั่งถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด เท้าทั้งสองข้างผิดรูป ผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กำเนิด มีอาการภูมิแพ้และหอบหืด และผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง 3 ราย ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ

 

 

 

เรียบเรียง Amity

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"