ตีแผ่ !!! มหิดลออกแถลงการณ์ ถูกอ้างชื่อค้านมาตรา 44 เตือนยุติการกระทำ จ่อสอบข้อเท็จจริง!

ติดตามรายละเอียด deeps.tnews.co.th

จากกรณีที่ได้มีการแพร่แถลงการณ์ในนาม "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" คัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐบาล นั้น ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่มีกลุ่มบุคคลออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คัดค้านการใช้อานาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กลุ่มบุคคลยุติการกระทำดังกล่าวในทันที การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในทางที่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนหยัดในการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ตีแผ่ !!! มหิดลออกแถลงการณ์ ถูกอ้างชื่อค้านมาตรา 44 เตือนยุติการกระทำ จ่อสอบข้อเท็จจริง!

 

เรียบเรียง บุญชัย ธนะไพรินทร์