อย่าบิดเบือน !!! "ประสาร" ชี้ "พระธัมมชโย" คือต้นเหตุคนแขวนคอตาย ไม่ใช่รัฐบาล จี้มอบตัวด่วน ทุกอย่างจะได้จบ

ติดตามรายละเอียด deeps.tnews.co.th

นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีวัดธรรมกายที่กลายเป็นปัญหาและเป็นภาระของแผ่นดินถึงขั้นที่นำไปขยายใหญ่ให้เป็นความรังเกียจระหว่างศาสนาทั้งในสื่อออนไลน์และปล่อยข่าวลวงในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า ความจริงไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรอกที่เป็นฝ่ายกดดันธรรมกาย แต่พระธัมมชโยต่างหากที่กดดันรัฐบาลจนปัญหาขยายใหญ่ถึงขั้นมีคนแขวนคอตาย ถ้าเพียงแต่พระธัมมชโยเข้ามอบตัวเสียตั้งแต่แรกตามที่ทางการเปิดทางไว้ให้ ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์บานปลายอย่างนี้ ซึ่งเป็นที่ ทราบกันดีว่าพระวินิจฉัยของอดีตสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร ทรงมีพระลิขิตถึง 5 ฉบับ เมื่อเดือนเมษายนต่อพฤษภาคม 2542 ซึ่งชี้ชัดว่าพระธัมมชโย

1."บิดเบือนพระพุทธธรรมคำสอน"
2."เป็นการทำลายพุทธศาสนา ทำสงฆ์ให้แตกแยก เป็นอนันตริยกรรม"
3."มีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคต"
4."เป็นพระปลอม"
5."ไม่ยอมคืนสมบัติที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระให้แก่วัด แสดงชัดแจ้งว่าต้องอาบัติปาราชิก ต้องพ้นจากความเป็นสมณะโดยอัตโนมัติ"
6."ต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาด"
ซึ่งพระประมุขสูงสุดของสงฆ์ทรงมีพระลิขิตนี้ตั้งแต่ 18 ปีที่แล้ว แต่พระธัมมชโยยังลอยนวลอยู่ได้จนบัดนี้

นายประสาร กล่าวต่อว่า เนื่องจากวัดธรรมกายเป็นวัดภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยจึงขอเสนอว่า พร้อมๆกันไปกับฝ่ายรัฐกำลังจับกุมเพื่อดำเนินคดีอาญากว่า 300 คดีนั้น เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีควรสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกระทำปัพพาชนียกรรมต่อพระธัมมชโย คือการขับออกจากคณะสงฆ์ เนื่องจากเป็นผู้วิบัติทางศีล ลบล้างพระบัญญัติและประกอบมิจฉาชีพ เป็น 3 ใน 6 พฤติกรรมที่เข้าข่ายพุทธบัญญัติให้ขับออกจากหมู่สงฆ์ได้ ส่วนคดีทางโลกเรื่องการฟอกเงิน รับของโจร และบุกรุกที่ดินสาธารณะนั้น เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินอยู่แล้ว
          "สำหรับคนการเมืองที่ออกมากางปีกปกป้องธรรมกายโดยชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจของประชาชนนั้น ควรจะรวมตัวกันไปไปเกลี้ยกล่อมและนิมนต์ธัมมชโยมามอบตัวกับทางการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แห่งสมณะเพศของตน น่าจะได้บุญมากกว่า"

เรียบเรียง บุญชัย ธนะไพรินทร์