สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

มติพรรคเพือไทย เลือก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย พร้อมเปลี่ยน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น เลขาธิการพรรค


สืบเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่้อไทย ของ คุณหญิงสุดารัตน์   เกยุราพันธุ์     ตามด้วยการที่ นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์   ยื่นหนังสือลาออก หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำให้ต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเป็นไปตามความต้องการของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร   เพื่้อลดความขัดแย้งภายในพรรคที่มีมาอย่างต่อเนื่อง หลังยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   และ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร  แยกตัวไปตั้งกลุ่ม CARE  ( แกนนำอดีตทรท.แตกขั้วเพื่อไทย เปิดตัวทางการ 7 สมาชิกก่อตั้งกลุ่ม CARE )    

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.


ล่าสุดในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  พรรคเพื่อไทย   โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่   ปรากฎว่าสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง   ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหารพรรค 2. ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3. หัวหน้าสาขาทั้งหมด 4 สาขา 4. ส.ส.ของพรรคทั้งหมด 5. ตัวแทนสมาชิกพรรคซึ่งประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรี และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง    รวมถึงแกนนำคนสำคัญ อย่าง   นายเสนาะ เทียนทอง ,  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง , นายภูมิธรรม เวชชยชัย  ,   คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  ฯลฯ   แต่ทางด้าน นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   ไม่เดินทางมาร่วมตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้า ว่าลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย ไปแล้ว

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.
 

( คลิกอ่านข่าวประกอบ  :  สมพงษ์ ลาออกหน.เพื่อไทยแล้ว สบช่องหญิงหน่อยถอยทัพ รื้อแผลใหญ่ในพรรค

ผลปรากฎว่าที่ประชุมมีมติ  เลือก  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย  ด้วยคะแนน 376 คะแนน  จากผู้เข้าร่วมประชุม 413 คน  โดยมีรองหัวหน้าพรรค 10 คน คือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริพทะพันธ์, นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.


ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  ได้รับการเสนอชื่อเป็น  เลขาธิการ   เพียงคนเดียว     ส่วน รองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย   และ นายนพ ชีวานันท์   

ส่วน  น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์  เป็นเหรัญญิกพรรค , นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค  และมี น.ส.อรุณี กาสยานนท์  ทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรค    พร้อมกรรมการบริหารพรรคอีก 4 คน  ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายสรวงศ์ เทียนทองล นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

 

ทั้งนี้  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  ได้กล่าวขอขอบคุณสมาชิกพรรรคเพื่อไทย  ในการร่วมลงคะแนนให้ความไว้วางใจ  เลือกตนกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง  พร้อมระบุความจำเป็นที่พรรคต้องมีการปรับตัว ปรับโครงสร้างการบริหารของพรรค ให้สามารถแบกรับภารกิจ และให้เป็นที่หวังพึ่งได้ของพี่น้องประชาชน

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.

ส่วนภารกิจสำคัญต่อจากนี้  คือ ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  โดยย้ำพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในจุดยืนเช่นนี้มาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง   พร้อมยืนยันจะจับมือร่วมกับทุกเครือข่าย เดินหน้าเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดกติกาที่ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้าน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชน  

 

สมพงษ์ รีเทิร์นหน.เพื่อไทย ประกาศภารกิจ เดินหน้าเร่งแก้รธน. อ้างเพื่อประโยชน์ปชช.