อ.ชูชาติ แจงข้อกม. ถามดังๆถึงตร.อุดรธานี ปล่อยได้งัยม็อบ ดัดแปลงธงไตรรงค์ เขียนทับ...สาธารณรัฐ

อ.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม ได้โพสต์แสดงความเห็นทางข้อกฎหมายว่า ".....พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒.....มาตรา ๕ ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย

สืบเนื่องจากการที่มีการรายงานข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสรีประชาธิปไตยเยาวชนอุดร และกลุ่มเยาวชนอุดรธานี  ได้รวมตัวชุมนุมทำกิจกรรม โดยใช้ชื่อ “กฐินราษฎร์ตลาดหลวง” พร้อมแสดงออกถึงความเหิมเกริมในลักษณะท้าทายความรู้สึกคนไทยส่วนใหญ่ที่เห็นว่า การเรียกร้องประชาธิปไตยขณะนี้เกินเลยจากความเหมาะสม  เพราะมีความพยายามจะคุกคาม จาบจ้วง สถาบันเบื้องสูง โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  รวมถึงการนำธงชาติไทยมาเขียนข้อความ  REPUBLIC OF THAILAND
 


ล่าสุด อ.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลยุติธรรม  ได้โพสต์แสดงความเห็นทางข้อกฎหมายว่า  ".....พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒.....มาตรา ๕ ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ได้แก่


.....(๑) ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น ๕ แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ ๑ ส่วน ธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงไตรรงค์”
.....มาตรา ๕๓ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ดังต่อไปนี้
.....(๑) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ฯลฯ

อ.ชูชาติ แจงข้อกม. ถามดังๆถึงตร.อุดรธานี ปล่อยได้งัยม็อบ ดัดแปลงธงไตรรงค์ เขียนทับ...สาธารณรัฐ
 

.....ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.....การใช้สีพ่นบนแถบสีน้ำเงินของธงชาติ มีข้อความว่า REPUBLIC OF THAILAND อันเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรในผืนธงหรือในแถบสีธง
.....จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.ธง มาตรา ๕๓ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.....ภาพข้างล่างนี้ทราบว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
.....สงสัยว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอเมืองอุดรธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังอุดรธานี จึงไม่จับกุมดำเนินคดี ปล่อยให้คนกลุ่มนี้ถือธงดังกล่าวเดินนำหน้าขบวนกันอย่างสบายได้อย่างไร
.....ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีการกระทำก็สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใดไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

 

อ.ชูชาติ แจงข้อกม. ถามดังๆถึงตร.อุดรธานี ปล่อยได้งัยม็อบ ดัดแปลงธงไตรรงค์ เขียนทับ...สาธารณรัฐ
 

อ.ชูชาติ แจงข้อกม. ถามดังๆถึงตร.อุดรธานี ปล่อยได้งัยม็อบ ดัดแปลงธงไตรรงค์ เขียนทับ...สาธารณรัฐ

>> Lazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90% <<