บิ๊กป้อมยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จี้รง.เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว จากวิกฤติโควิด

บิ๊กป้อมยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จี้รง.เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว จากวิกฤติโควิด

วันที่ 22 ม.ค. 2564 มีรายงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กระทรวงแรงงาน ให้เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว  กระทบ covid-19  พอใจผลงาน  สั่งคุมเข้มการแพร่ระบาดร่วมกับ สธ. ควบคู่ปก.ค้ามนุษย์  มุ่งTier 1  ยกระดับฝีมือแรงงาน  รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดย พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ กระทรวงแรงงาน (รง.) เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้า และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางถึง รง.มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง. ,ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.รง. ,ผู้บริหาร และ ขรก.ของกระทรวงได้ให้การต้อนรับ  จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานขึ้นตรง ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ,การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ,การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ,ผลงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,แรงงานสัมพันธ์ ,การป้องกันยาเสพติด และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย มีใจความสำคัญคือ กระทรวงแรงงานนับเป็นกระทรวงหนึ่ง ที่เป็นกลไกหลักของประเทศ ในการดูแลแรงงานในระบบ,นอกระบบ และแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เจ้าหน้าที่ของ รง.ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเต็มความสามารถ และได้ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้เป็นผลดี  

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร  ยังได้เน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่

1) การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ,ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ

2) กำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อ 29 ธ.ค. 63 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ covid-19  

3) กำหนดมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรอง covid-19 ให้ครอบคลุม ทุกสถานประกอบการ

4) เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากcovid-19 ให้ทันต่อสถานการณ์
                       
5) กำหนดมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำ อย่างเร็วที่สุด

6) ยกระดับการป้องกันและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1  

7) ดูแล เร่งรัดดำเนินการชดเชย การขาดรายได้ของแรงงาน

8) กำหนดมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ว่างงาน ให้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน

และ 9) ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ โดยให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เร่งหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับแรงงานไทย ที่จะไปทำงานในต่างประเทศให้มีรายได้ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

 

บิ๊กป้อมยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จี้รง.เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว จากวิกฤติโควิด

 

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ กระทรวงแรงงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดีที่ผ่านมา อย่างน่าพอใจ  พร้อมกำชับ รง.ให้เร่งดำเนินงานตามที่ได้สั่งการแล้ว ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้แรงงานได้รับประโยชน์ อย่างทั่วถึง และได้ให้กำลังใจบุคลากรของ รง. และกลุ่มแรงงาน ให้ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ และปลอดภัยจากcovid-19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป โดยรัฐบาลยืนยัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด

 

บิ๊กป้อมยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จี้รง.เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย-ต่างด้าว จากวิกฤติโควิด


                                >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<