"พรรคก้าวไกล"ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา!

แถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา (Statement on the Military Coup in Myanmar, English version below) . พรรคก้าวไกล ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศเมียนมา ด้วยความห่วงใยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสข่าวว่ากองทัพเมียนมาจะทำการรัฐประหาร รัฐบาลพลเรือนที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่มทลาย โดยอ้างเหตุผลว่าพรรครัฐบาลโกงการเลือกตั้ง .

แถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา (Statement on the Military Coup in Myanmar, English version below)
.
พรรคก้าวไกล ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศเมียนมา ด้วยความห่วงใยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีกระแสข่าวว่ากองทัพเมียนมาจะทำการรัฐประหาร รัฐบาลพลเรือนที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่มทลาย โดยอ้างเหตุผลว่าพรรครัฐบาลโกงการเลือกตั้ง
.

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา แม้โครงสร้างการเมืองของเมียนมาจะยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ ด้วยการกำหนดโควต้าผู้แทนและรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งให้กองทัพ แต่บนเส้นทางประชาธิปไตยของเมียนมา ประชาชนยังคงได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้
.
เป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง ที่วันนี้ผู้นำทหารของเมียนมา ทำฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างขึ้นมา ทำลายพัฒนาการประชาธิปไตย และที่ร้ายแรงที่สุด คือการทำลายเจตจำนงของประชาชน ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า กองทัพเมียนมาได้เข้าควบคุมตัวผู้นำของรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ผู้นำชนกลุ่มน้อย และนักกิจกรรมหลายคน รวมทั้งตัดการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง
.
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พรรคก้าวไกล พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และต่อต้านการรัฐประหารของประเทศไทย ขอประณามการรัฐประหารของกองทัพเมียนมา ที่นำโดย พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพรรคก้าวไกลขอเรียกร้องต่อพรรคการเมือง และรัฐบาลในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศและประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ดังนี้
.
1. เรียกร้องให้ช่วยกันกดดันกองทัพเมียนมาให้ปล่อยตัวนางซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ, ประธานาธิบดีวิน มินต์, และผู้ที่ถูกกองทัพควบคุมตัวทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
.
2. เรียกร้องให้ช่วยกันกดดันกองทัพเมียนมาไม่ให้ใช้กำลังปราบปรามประชาชนเมียนมาที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหาร และต้องยุติการปิดกั้นการสื่อสารทุกชนิด ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
.
3. เรียกร้องให้พรรคการเมืองและรัฐบาลต่างๆ มีมาตรการคว่ำบาตรคณะรัฐประหารเมียนมาทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
.
พรรคก้าวไกลยืนยันว่า การรัฐประหารโดยกองทัพไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาทางการเมืองหรือวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในระบอบประชาธิปไตย กองทัพไม่มีสิทธิเหนือเสียงของประชาชนในการอ้างเหตุผลใดๆ เพื่อยึดอำนาจการปกครอง การรัฐประหารมีแต่จะทำให้ประเทศถอยหลังไม่แค่การเมือง แต่รวมถึงเศรษฐกิจ ดังที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
.
พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้เพื่อนพรรคการเมืองในภูมิภาคที่เคารพในอำนาจสูงสุดและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่วมกันประณามคณะรัฐประหารในเมียนมา เพื่อให้กลับไปใช้กระบวนการของระบบรัฐสภาแก้ปัญหาทางการเมืองและฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับมาโดยเร็วที่สุด
.
ด้วยความสมานฉันท์
พรรคก้าวไกล
______________________________________________

"พรรคก้าวไกล"ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา!

Statement on the Military Coup in Myanmar
.
Move Forward Party has closely followed the situation in Myanmar with grave concern after a report came out last week on the possibility of a coup d'état following the landslide election victory by the civilian government.
.
Over the past decade, even though Myanmar’s political system was dominated by the military with quotas for seats in the parliament and ministerial positions, Myanmar still embarked on the path of democracy and the people could elect and form the government.
.
It is extremely disappointing that, today, the Tatmadaw leaders violate their own constitution, destroy democracy, and, worst of all, trample down on the will of the people. There have been news reports that the junta has detained civilian government leaders from the National League for Democracy (NLD), ethnic minority leaders, and many political activists. It has also cut all communications with Nay Pyi Taw.
.
Therefore, Move Forward Party, a party that believes in democracy and combats against legacies of the junta in Thailand, condemned the coup d'état led by Senior General Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the Armed Forces.
.
Moreover, Move Forward Party calls for political parties and governments in ASEAN, the international community, and citizens who believe in democracy to:
.
1.Demand that the junta releases State Counsellor Aung San Suu Kyi, President Win Myint, and other detainees without conditions

2.Demand that the Tatmadaw abstains from the use of force against the citizens of Myanmar who protest against the coup, and restore freedom of expression, a universal human right

3.Demand that political parties and governments sanction against the junta both politically and economically
.
Move Forward Party insists that a military coup d'état is not a solution to any political malaise and it cannot fix any shortcoming of democracy. The military has no right over the people no matter the justification for taking power. A coup d'état only makes a country regress politically and economically. Thailand is a good example of this.
.
Move Forward Party calls for all friends and political parties of ASEAN who respect popular sovereignty and the will of the people to join us, condemn the Tatmadaw, and demand it to stand down so that democracy can be restored.

Move Forward Party

#SaveMyanmar #รัฐประหาร 

See Less

"พรรคก้าวไกล"ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา!

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<