"หมอเหรียญทอง"เล่นแรง ประกาศกร้าว หากรู้ว่ามีตุลาการ"ตัวไหน"ที่เป็นแนวร่วมอริราชศัตรู จะเล่นงานให้ถึงที่สุด ท้าอีก ใครคิดว่าหมิ่นศาลก็ไปฟ้อง

"เหรียญทอง แน่นหนา" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ โดยมีเนื้อหาว่า 

"เหรียญทอง แน่นหนา" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ โดยมีเนื้อหาว่า 

 

"หมอเหรียญทอง"เล่นแรง ประกาศกร้าว หากรู้ว่ามีตุลาการ"ตัวไหน"ที่เป็นแนวร่วมอริราชศัตรู จะเล่นงานให้ถึงที่สุด ท้าอีก ใครคิดว่าหมิ่นศาลก็ไปฟ้อง

หากผมได้ล่วงรู้ว่ามีตุลาการตัวไหนบ้างที่เป็นแนวร่วมอริราชศัตรู ไม่ว่ามันจะมีตำแหน่งสูงเพียงใด มันจะเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษา หรือมันจะเป็นอธิบดีศาล หรือแม้มันจะมีตำแหน่งสูงสุดจนเป็นถึงประธานศาลฎีกา ผมก็จะเอามันให้ถึงที่สุด ไม่ให้มันได้อาศัยพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์มาช่วยเหลืออริราชศัตรูอย่างเด็ดขาด

นี่คือคำมั่นสัญญาของผม ระวังตัวไว้ให้ดี

 

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

พสกนิกรรักษาพระองค์

11 ก.พ.64 เวลา 12.56 น.

หมายเหตุ...ใครก็ตามที่คิดว่าผมหมิ่นศาลก็ให้ไปฟ้อง ผมขอท้า

 

ด้วยปรากฎเหตุพฤติกรรมอันต้องสงสัยและเคลือบแคลงใจต่อองค์คณะตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ที่ปล่อยปละละเลยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้แถลงการณ์อันมีสาระลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อหน้าองค์คณะโดยหาได้ระงับการกระทำการนั้นในทันทีที่ปรากฎต่อหน้าองค์คณะจนเป็นเหตุอันต้องสงสัยของสังคม ทั้งยังนำมาซึ่งความไม่สงบสุขต่อสาธารณะในเวลาต่อมาเมื่อปรากฎว่าองค์คณะตุลาการดังกล่าวมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งระงับการเผยแพร่ไลฟ์ของนาย ธนาธร อันมีผลให้การไลฟ์ที่ให้ร้ายบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องวัคซีนโควิด-19 ยังคงสามารถเผยแพร่ขยายผลสร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ต่อไป ถึงแม้จะมีการฎีกาคำสั่งศาลดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลฯแล้วก็ตาม แต่ทุกๆวินาทีที่ไลฟ์ดังกล่าวนี้ยังเผยแพร่ต่อไปได้ย่อมหมายถึงการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นความมั่นคงของชาติยังคงถูกบั่นทอนได้ต่อไป และจะนำมาซึ่งความไม่สงบสุขเรียบร้อยแก่สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นผมจะทำคำร้องขอให้ประธานศาลฏีกาและ/หรือคณะกรรมการตุลาการได้โปรดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยกับองค์คณะตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกราย ทั้งนี้เพื่อคลายความกังขาของสังคมที่มีต่อองค์คณะอันเป็นการธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

หากประชาชนท่านใดทราบข้อมูลส่วนบุคคลของตุลาการแต่ละคนในองค์คณะดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรม ทัศนะคติ ความคิดเห็นส่วนบุคคลของตุลาการในด้านลัทธิ ด้านการเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ การนิยมส่วนบุคคลของตุลาการในองค์คณะดังกล่าว ได้โปรดส่งข้อมูลโดยติดต่อผมโดยตรงเท่านั้นนะครับ ผมจะไม่รับการติดต่อหรือส่งข้อมูลผ่านทางหน้าเฟซหรือหน้าโพสต์นะครับ

คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ของของผมซึ่งเป็นทหารมีสาระสำคัญยิ่งในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ การปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า ...แต่คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของตุลาการในเรื่ิองความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรนั้นผมไม่ทราบ จะปกป้องพระมหากษัตริย์ด้วยหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ อาจจะเป็นเพียงแค่พระมหากษัตริย์ปกป้องตุลาการแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ...วันนี้สังคมมีข้อกังขามากครับว่ามีแนวร่วมขบวนการอริราชศัตรูแทรกซึมเข้าสู่การทำหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แล้ว...ผมขอเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การละเมิดศาลนะครับ แต่นี่คือการปกป้องตุลาการ ปกป้องศาลให้บริสุทธิ์ปราศจากแนวร่วมอริราชศัตรูขยะแผ่นดินบนบัลลังแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าครับ

ด้วยความปรารถนาดีต่อศาลยุติธรรม

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

10 ก.พ.64 เวลา 10.46 น.

หมายเหตุสามารถแชร์ให้ถึงประธานศาลฎีกาหรือคณะกรรมตุลาการหรือแชร์สาธารณะได้ แต่อย่าหมิ่นศาลกันนะครับ


 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ความว่าเนื่องจากการปราศรัยของ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ต่อที่ชุมนุมเมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ซึ่งเผยแพร่โดยการออกอากาศของสถานี VOICE TV ความว่า “ศาลส่งสัญญาณมาให้เราว่า เขาจะยื้อได้ถึงแค่วันที่ 14 นี้เท่านั้น ศาลที่เขาอยู่ฝั่งเราที่เขาพยายามช่วยเรา เขายื้อให้ได้ถึงแค่วันที่ 17 เพราะเขาถูกกดดันลงมาเยอะมาก ถูกกดดันมาจากข้างบน ข้างบนที่ว่าคือใคร อำนาจเหนือใคร อำนาจเหนือศาล”

ผมขอความกรุณาจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้โปรดตรวจสอบว่า

1. มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่ส่งสัญญาณมาให้ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติว่าจะหน่วงรั้งการดำเนินคดีให้แก่ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงเยี่ยงนี้

2. มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่อยู่ฝั่งผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติและพยายามช่วยผู้กระทำความผิด

3. มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่ถูกกดดันมาจากข้างบนที่มีอำนาจเหนือศาล

ทั้งนี้ผมขอให้เลขาธิการ สำนักงานยุติธรรมได้โปรดแถลงผลการตรวจสอบต่อสาธารณะเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยด่วนที่สุดด้วย หากการปราศรัยของ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ไม่เป็นความจริง เป็นการโกหกสร้างเรื่องเท็จซึ่งการปราศรัยตามความดังกล่าวเป็นการหมิ่นสถาบันศาลยุติธรรมอย่างร้ายแรง เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแผ่นดินกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง อย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการประนีประนอมยอมความอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการทำลายศาลยุติธรรมและระบบยุติธรรมอันเป็นความมั่นคงของชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยมิชักช้าด้วย

ด้วยความปรารถนาดีต่อศาลยุติธรรม

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

10 ก.พ.64 เวลา 14.56 น.

 

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวสารโดยผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองผ่านสื่อสาธารณะว่ามีผู้พิพากษาในกระบวนการศาลยุติธรรมให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกระบวนการยุติธรรม กระผมเห็นว่าข่าวสารดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้สูงและถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นความมั่นคงของชาติ กระผมจึงขอความกรุณาจากสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โปรดดำเนินการตรวจสอบว่ามีผู้พิพากษาที่มีพฤติกรรมเป็นแนวร่วมขบวนการอริราชศัตรูหรือไม่แล้วได้โปรดดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการตุลาการทราบเพื่อพิจารณาปลดหรือไล่ออกตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เป็นตุลาการต่อไป

การปฎิบัติการข่าวเพื่อการตรวจสอบตามที่กระผมเสนอนี้เป็นภารกิจด้านความปลอดภัยการรักษาความมั่นคงของชาติ ยิ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธย ดังเช่นตุลาการหรือผู้พิพากษาด้วยแล้วก็ยิ่งมีความจำเป็นต้องถูกตรวจสอบชั้นความปลอดภัยและชั้นความลับอย่างเข้มงวดและเป็นภารกิจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้องค์กรเก็บขยะแผ่นดินซึ่งเป็นภาคประชาชนพร้อมปฏิบัติการข่าวเพื่อสืบค้นและรายงานให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

11 ก.พ.64 เวลา 10.23 น.

หมายเหตุ สาเหตุที่ผมต้องโพสต์สาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ร่วมกันก่อนที่จะนำสารเป็นเอกสารลงทะเบียนต่อไป การนำสารเป็นเอกสารโดยไม่ให้สาธารณะรับรู้แล้วมักจะเกิดปัญหาการเก็บเรื่องเงียบไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับ


"หมอเหรียญทอง"เล่นแรง ประกาศกร้าว หากรู้ว่ามีตุลาการ"ตัวไหน"ที่เป็นแนวร่วมอริราชศัตรู จะเล่นงานให้ถึงที่สุด ท้าอีก ใครคิดว่าหมิ่นศาลก็ไปฟ้อง >>Lazada มอบดีลสุดพิเศษต้อนรับตรุษจีน สนใจคลิก<<