ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง

สื่อ ตปท. ชื่อดังหลายสำนัก เช่น สำนักข่าว BBC , AP , รอยเตอร์ , 7 News , ซิดนีย์มอร์นิ่งแฮรัลด์ ของประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ

สื่อ ตปท. ชื่อดังหลายสำนัก เช่น สำนักข่าว BBC , AP , รอยเตอร์ , 7 News , ซิดนีย์มอร์นิ่งแฮรัลด์ ของประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ 
 

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง

นำเสนอข่าวกรณี ศาลรธน.ไทย  ไม่ตัดสิทธิ์ รมช.- ส.ส. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เคยถูกพิพากษาให้จำคุกที่ประเทศออสเตรเลีย ในคดียาเสพติด 

 

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง

โดยนำเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ศาลไทยพิพากษา ร.อ.ธรรมนัส ที่เคยจำคุกคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย ให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้
 

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง

 

โดยเฉพาะสำนักข่าวซิดนีย์มอร์นิ่งแฮรัลด์ ที่ได้นำเสนอรายละเอียดคดีของ ร.อ.ธรรมนัส ว่า...มีความผิดในข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการนำเข้าเฮโรอีนในปริมาณเพื่อจะใช้ในการจำหน่าย

 

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง  

คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 3.2 กิโลกรัม มีมูลค่าอยู่ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 127,676,050 บาท ค่าเงินปัจจุบัน) และถูกคุมขังในเรือนจำ เป็นเวลา 4 ปี 

ดังไกลทั่วโลก! สื่อตปท. ตีข่าว "ธรรมนัส" หลังศาลรัฐธรรมนูญไทย ไม่ตัดสิทธิทางการเมือง