"เหรียญทอง"โพสต์ยาว ประเด็นโดนหาว่า"รังเกียจนักโทษ"

นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

มีการเข้าใจผิดว่าผมรังเกียจนักโทษจึงไม่รับการส่งต่อนักโทษที่ป่วยด้วยโควิด-19 มายัง รพ.สนามพลังแผ่นดิน...ผมขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่าผมอนุมัติและสั่งการให้ รพ.มงกุฎวัฒนะรับการส่งต่อนักโทษที่ป่วยด้วยกรณีฉุกเฉินที่เป็นกรณีวิกฤตที่คุกคามต่อชีวิตนักโทษและเป็นกรณีที่เกินขีดความสามารถของ รพ.เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ที่ไม่สามารถส่งตัวไปยัง รพ.ตำรวจ ได้ตามสายการส่งต่อนักโทษ ทั้งนี้ผมสั่งการให้รับตัวมาทำการผ่าตัดหรือรักษาฉุกเฉิน เช่น กรณีศัลยกรรมฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จวบจน พ.ศ.2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 มาช้านานกว่า 4 ปีแล้ว โดยเมื่อนักโทษเหล่านี้พ้นขีดอันตรายแล้ว รพ.เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ก็จะรับตัวกลับไปทำการรักษาต่อใน รพ.เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ อย่างทันที

"เหรียญทอง"โพสต์ยาว ประเด็นโดนหาว่า"รังเกียจนักโทษ"

รพ.มงกุฎวัฒนะให้การรักษานักโทษที่ป่วยฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายรายในระหว่างปี พ.ศ.2558 จนถึงปี พ.ศ.2562 ก่อนที่จะมีการระบาดโควิด-19 แล้ว หากท่านทั้งหลายไม่เชื่อสามารถสอบถามได้จาก นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2558 ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ดูก็ได้ครับ

ผมเคยโพสต์ข้อความที่มีสาระว่า ถึงแม้จะเป็นนักโทษบนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรนี้ แต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับผิดตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว ดังนั้นชีวิตนักโทษที่ยังดำรงอยู่บนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักร ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า รพ.มงกุฎวัฒนะก็จะทำหน้าที่รักษาชีวิตเท่าที่จะพึงกระทำได้โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นนักโทษหรือไม่

ดังนั้น รพ.สนามพลังแผ่นดินก็จะรับการส่งต่อนักโทษที่อาการวิกฤตเกินขึดความสามารถของ รพ.เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ...นักโทษที่อาการวิกฤตเหล่านี้ไม่สามารถหลบหนีออกจาก รพ.สนามพลังแผ่นดินได้หรอกครับ ทุกรายล้วนต้องอยู่ใน ไอ ซี ยู สนาม ไม่มีสถานะทางกายภาพที่ลุกขึ้นจากเตียงเสียด้วยซ้ำ...ลำพังจะเอาชีวิตให้รอดจากโควิด-19 นั้นได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรม ...ดังนั้นจึงไม่ต้องวิตกกันหรอกนะครับว่านักโทษที่ป่วยด้วยโควิด-19 ที่ รพ.สนามพลังแผ่นดินรับส่งต่อมาจาก รพ.เรือนจำ นั้นจะหนีคุกกัน...เอาเป็นว่าถ้า รพ.สนามพลังแผ่นดิน รักษาเขาจนรอดชีวิตได้แล้ว รพ.สนามพลังแผ่นดินก็จะส่งตัวกลับ รพ.เรือนจำ ดังที่เคยปฏิบัติอย่างเป็นประจำในทันที...และกรณีนักโทษที่ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางไม่วิกฤตนั้น อยู่ในขีดความสามารถของ รพ.สนาม เรือนจำ กรมราชทัณฑ์อยู่แล้วก็จะไม่ส่งตัวกรณีอาการปานกลางมายัง รพ.สนามพลังแผ่นดิน หรอกนะครับ

รพ.สนามพลังแผ่นดินจะรับการส่งตัวนักโทษที่ป่วยโควิด-19 อาการหนักขั้นวิกฤตเท่านั้นครับ...รพ.สนามพลังแผ่นดินเพื่อพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีโดยไม่แบ่งแยกชีวิตครับ...ได้โปรดเข้าใจอย่างถูกต้องว่าผมไม่เคยรังเกียจนักโทษนะครับ แต่ผมรังเกียจอริราชศัตรูเท่านั้น ...และถึงแม้ผมจะพูดว่า "ผมไม่รักษาควายในร่างคน" แต่ผมก็ไม่เคยปฏิเสธการรักษาใครตามที่ผมพูดเลยแม้แต่คนเดียว

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.สนามพลังแผ่นดิน

28 พ.ค.64 เวลา 11.22 น.

 

"เหรียญทอง"โพสต์ยาว ประเด็นโดนหาว่า"รังเกียจนักโทษ"