ศาลอาญาสั่งปล่อย "ทนายอานนท์ กับ ไมค์ ภาณุพงศ์" แล้ว

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 ที่ศาลอาญานัดไต่สวนคดีหมายเลขดำที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายอานนท์ นำภา และนายภานุพงศ์ จาดนอก ผู้ต้องหาทั้งสอง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 ที่ศาลอาญานัดไต่สวนคดีหมายเลขดำที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายอานนท์ นำภา และนายภานุพงศ์ จาดนอก ผู้ต้องหาทั้งสอง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสอง และอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยมีเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกันกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนั้นอีก ภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว นายอานนท์ และนายภานุพงศ์ ได้กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลที่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทนายความผู้ต้องหาทั้งสองยื่นคำคัดค้านคำร้องของพนักงานสอบสวนดังกล่าว

ศาลอาญาสั่งปล่อย "ทนายอานนท์ กับ ไมค์ ภาณุพงศ์" แล้ว

หลังจากนั้นศาาลไต่สวนคำร้องของพนักงานสอบสวนศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของนายอานนท์ นำภา ในส่วนของนายภานุพงศ์ จาดนอก ศาลได้พิเคราะห์ถึงอายุ อาชีพ และพฤติการณ์แห่งการกระทำที่ถูกกล่าวหาให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวสมควรให้โอกาสแก่นายภานุพงศ์ โดยได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้มีประกันในวงเงินเพิ่มเป็น 2 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และให้นายภานุพงศ์ มารายงานตัวทุก 15 วัน ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาทั้งสองไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเข้ามาใหม่

ศาลจึงให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวและรับตัวไว้หมายขัง

ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ

ศาลอาญาสั่งปล่อย "ทนายอานนท์ กับ ไมค์ ภาณุพงศ์" แล้ว