มติพรรคพลังประชารัฐ เลือก บิ๊กป้อม นั่งหัวพรรคอีกสมัย ธรรมนัส ผงาดนั่งเลขาฯพรรค

ที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเลือก บิ๊กป้อม กลับมาเป็นหัวหน้าอีกรอบ ส่วนตัวแม่บ้านพรรคหรือเลขาฯ เปลี่ยนจาก อนุชา เป็น ธรรมนัส

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) พรรคพลังประชารัฐ เริ่มเปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำนงตำแหน่งดังนี้ 

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 บัตรเสีย 12 คะแนน 
2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นเลขาธิการพรรค  บัตรดี 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน 
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค
4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค
 

และกรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ 

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน
4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
6.นายอนุชา นาคาศัย 
7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
8.นายสุพล ฟองงาม
9.นายนิโรธ สุนทรเลขา
10.นายไผ่ ลิกค์
11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
12.นางประภาพร อัศวเหม
13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
15.นายสุชาติ ชมกลิ่น
16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 
17.นายสุชาติ อุสาหะ 
18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 
19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 
20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ 
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 
22.นายสมเกียรติ วอนเพียร 

ทั้งนี้ปรากฎว่าพล.อ.ประวิตร ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้เดินทางกลับหลังจากที่ได้หารือกับแกนนำพรรค เมื่อเช้า ที่ ร.ร.พลูแมน และเดินทางกลับ กทม. ทันที