ปารีณา คุกเข่าไหว้ย่อต้อนรับ ลุงป้อม ขณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สระแก้ว

ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ คุกเข่าไหว้ย่อต้อนรับ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ขณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เดินทางพร้อมคณะด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.12 พัน.3 รอ.) ซึ่งตั้งอยู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่

 

ปารีณา คุกเข่าไหว้ย่อต้อนรับ ลุงป้อม ขณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สระแก้ว

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน , น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ , น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ , นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการจากส่วนราชการในสังกัด  คอยต้อนรับ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าระหว่างที่ พล.อ.ประวิตร กำลังจะเดินเข้าห้องประชุมนั้น น.ส.ปารีณา ได้มาดักรอ ก่อนจะคุกเข่ายกมือไหว้พล.อ.ประวิตร ด้วยความนอบน้อมงดงาม

 

ขณะที่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการ กอนช. และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง และผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมศุลกากร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ร.12 พัน.3 รอ. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากนั้นลงพื้นที่ไปดูงานบริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำห้วยพรมโหด พร้อมพนังป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ

 

ปารีณา คุกเข่าไหว้ย่อต้อนรับ ลุงป้อม ขณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร เผยว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ จ.สระแก้ว ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยได้กำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และในระยะยาวรัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยในวันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม และต้องแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 

ในส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้กำชับให้กรมชลประทานต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ได้สั่งการให้จังหวัด กรมชลประทาน หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับประเทศกัมพูชา ในการระบายน้ำหลากจากประเทศไทยผ่านไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า