"ธรรมนัส"ตอบแล้ว ทำไมยังเล่นการเมืองทั้งที่มีสมบัติที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

นาย "ไพศาล พืชมงคล" อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเยี่ยม

โดยนาย "ไพศาล พืชมงคล" ได้โพสต์ข้อความระบุ 

ผู้กองธรรมนัสมาเยี่ยม!!!

หอบหิ้วปลาทูสด ปลาทูนึ่งและปลากุเลาเค็มอีกสองตัวมาฝาก เพราะรู้ใจกันมาช้านานว่าผมชอบปลาพวกนี้ จึงสู้ลำบากหาซื้อหอบหิ้วเอามาฝาก!

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าเยี่ยม ไพศาล พืชมงคล

ยามนี้ผู้กองธรรมนัสมีภารกิจหนักและงานก็มาก แต่ยังคงรำลึกถึงพรรคพวกเก่าแก่และยังดำรงความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนเหมือนเดิมดังเมื่อครั้งแรกรู้จักกันเมื่อกว่ายี่สิบปีก่อน

คุณธรรมน้ำมิตรยังอบอุ่นมากเหมือนเดิม!!!

ก็ได้แต่ขอบใจและถามว่าทำงานการเมืองต่อไปนี้ต้องการอะไรอีก เพราะฐานะอาชีพทรัพย์สมบัติ ก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตลอดชีวิตแล้ว!

ผู้กองธรรมนัสก็ตอบว่า ยามนี้บ้านเมืองวิกฤติราษฎรทุกข์เข็ญ อยากให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข จึงจำเป็นต้องตรากตรำทำหน้าที่สนองคุณแผ่นดิน!

ต้องการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในชาติเหมือนยุคป๋าเปรม-ลุงจิ๋ว ประเทศจึงจะรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกาได้

อยากช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้สินของผู้กู้เงิน

กยศ.หลายแสนคน หนี้สินครูแปดแสนคน หนี้สินพี่น้องข้าราชการล้านกว่าคน หนี้สินพี่น้องเกษตรกรห้าล้านกว่าคน และปลดเปลื้องภาระหนี้ให้กับประเทศชาติที่หนักหน่วงทะลุเพดานหนี้ไปแล้ว และไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปอยู่ในอุ้งมือ IMF อีก

และอยากให้โอกาสคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องคดีการเมืองทุกฝ่าย เพื่อมาช่วยกันฟื้นฟูชาติบ้านเมือง!!!!

ได้ฟังแล้วก็ยินดี จึงบอกว่าการแบกของหนักเป็นเวรกรรมแล้ว การทั้งนี้ใหญ่หลวงนัก!!!

ต้องเป็นศูนย์กลางความสามัคคีของผู้คน และต้องตั้งความเพียรแสวงหาปราชญ์และยอดคนมาช่วยทำงาน จึงจะสำเร็จได้!!!

เพราะยุคนี้เป็นกลียุค เหตุการณ์สมัยรัชกาลที่5และที่6กำลังจะกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่ง

ก็อวยพรให้ทำการสำเร็จสมความปราถนา!!!

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าเยี่ยม ไพศาล พืชมงคล