ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งฟัน "สำลี รักสุทธี" พรรคภูมิใจไทย พ้นส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญมีได้คำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของ "นายสำลี รักสุทธี" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลง

1 มิ.ย.65 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของ นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในคดีหมายเลขดำที่ อ.4064/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อ.13 4/2562 อันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งฟัน \"สำลี รักสุทธี\" พรรคภูมิใจไทย พ้นส.ส.

โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่ง นายสำลี ย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่า กรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงลงสมัคร  

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของ นายสำลี สิ้นสุดแล้ว ให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลง

สำหรับคดีของ นายสำลี รักสุทธี  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ในคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพส.ส.ของ นายสำลี รักสุทธี  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(10) หรือไม่

จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีหมายเลขดำที่ อ. 4064/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 134/2562 อันถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งฟัน \"สำลี รักสุทธี\" พรรคภูมิใจไทย พ้นส.ส.

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้นายสำลี ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งมีคำสั่งให้ นายสำลี หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2564  

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 1 มิ.ย.2565 เวลา 15:00 น


สำหรับคดีดังกล่าว เป็นกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. ของ นายสำลี จากกรณีต้องโทษคดีทะเลาะกับสถานบันเทิงที่อยู่ข้างบ้าน และศาลสั่งจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา และให้บำเพ็ญประโยชน์ 


เดิม นายสำลี เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และได้ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย ภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ