"บิ๊กป้อม"เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่งข้าราชการการเมือง

"บิ๊กป้อม"เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่งข้าราชการการเมือง หลัง นางจุรีพร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

     วันที่ 2ก.ย.65 มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 219/2565 เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง โดยมีการเซ็นคำสั่งให้ นางจุรีพร สินธุไพร พ้นข้าราชการการเมือง 

"บิ๊กป้อม"เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
   ทั้งนี้ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 270/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 แต่งตั้ง นางจุรีพร สินธุไพร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น เนื่องจาก นางจุรีพร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

"บิ๊กป้อม"เซ็นคำสั่ง "จุรีพร" พ้นตำแหน่งข้าราชการการเมือง


   จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นางจุรีพร ข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline