กกต.เปิดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต "สีม่วง"-บัญชีรายชื่อ "สีเขียว"

กกต.เผยรูปแบบบัตรเลือกตั้ง "ส.ส.เขต" สีม่วง-บัญชีรายชื่อสีเขียว "แสวง" พร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชน -พรรคการเมืองไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ดังนี้ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น "สีม่วง" และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว"

 

กกต.เปิดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต \"สีม่วง\"-บัญชีรายชื่อ \"สีเขียว\"

 

 

กกต.เปิดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต \"สีม่วง\"-บัญชีรายชื่อ \"สีเขียว\"

 

 

 

 

ด้านนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ในช่วงสงกรานต์นี้ ทางสนง.กกต. เปิดรับหนังสือเอกสารจากประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและพรรคการเมืองที่ต้องการติดต่อราชการกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

ทั้งนี้ ท่านใดที่มีความประสงค์ยื่นหนังสืออาทิเช่นแจ้งผู้ช่วยหาเสียงหรือเอกสารต่างๆ สามารถยื่นได้ที่งานสารบรรณ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร