เปิด7ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66 กกต. เผยโทษทั้งจำและปรับ

เปิด7 ข้อห้าม ผู้ใช้สิทธิกาบัตรเลือกตั้ง66 ทั้งบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต สีม่วง และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ สีเขียว กกต.เผยผู้ใดกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ

   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยข้อควรรู้  7ข้อห้ามเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66   ทั้งบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต บัตรสีม่วง และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ บัตรสีเขียว   มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
 


เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้ามดังนี้

เปิด7ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66 กกต. เผยโทษทั้งจำและปรับ


1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง2566ที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน 
2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง66 โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง 
3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง
4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง

 

เปิด7ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66 กกต. เผยโทษทั้งจำและปรับ

เปิด7ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66 กกต. เผยโทษทั้งจำและปรับ

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 
6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น
7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

เปิด7ข้อห้ามผู้ใช้สิทธิ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง66 กกต. เผยโทษทั้งจำและปรับ


 กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น.