เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง"พิธา"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.

ใครเป็นใคร เผยโฉม นภดล-บรรจงศักดิ์ 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ค้านสั่งพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.


   19ก.ค.66 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุม มีคำสั่งรับคำร้องและสั่งให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ตั้งแต่วันนี้(19 กรกฎาคม 2566 )ไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย  กรณี กกต.ยื่นคำรองปมถือหุ้นสื่อ ITV ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ รับคดีหุ้นITV ไว้พิจารณา พร้อมมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2

เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง\"พิธา\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.
 

เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง\"พิธา\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.
โดยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมพิจารณา สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ สส. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 6 ) ประกอบมาตรา 98 ( 3) หรือไม่ จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัท itv จำกัด มหาชน จำนวน 42,000 หุ้น 

เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง\"พิธา\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.

  สำหรับมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2  สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. นั้น ในที่นี้จะพาไป เผยโฉม2ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิด 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 


 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 2 คน คือ

 • นายนภดล เทพพิทักษ์ 
 • นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 

เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง\"พิธา\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.

 

นายนภดล เทพพิทักษ์

 

 • ประวัติการนายนภดล เทพพิทักษ์ 

จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)


Master of Arts (International Relations) , Northern Illinois University (Fulbright Scholarship)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 

 • ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2540)
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (พ.ศ. 2542)
 • รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2546)
 • อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (พ.ศ. 2547)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (พ.ศ. 2549)
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (พ.ศ. 2553)
 • รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2558)
 • เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (พ.ศ. 2558)

 

เผยโฉม 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาล รธน. ค้านสั่ง\"พิธา\"หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.

 

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 • ประวัติบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ

 

 • ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด