สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.

พรรคก้าวไกล แถลงด่วน หลังจาก ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ชั่วคราว จากกรณีหุ้นสื่อ ITV

  19ก.ค.66 รายงานด่วนจากศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุม ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องและสั่งให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย  จากคดีหุ้น ITV

สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.
 

    สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.

 

  โดยเมื่อ เวลา 11.50 น. ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมพิจารณา สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 6 ) ประกอบมาตรา 98 ( 3) หรือไม่ จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัท itv จำกัด มหาชน จำนวน 42,000 หุ้น โดยศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น. 

สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.

ทั้งนี้ ผลการพิจารณามีมติรับคำร้องพิจารณาการสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธา และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.นี้ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย.


   ด้านพรรคก้าวไกล ก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุด  ออกแถลงด่วนประเด็น ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากกรณีหุ้น ITV

สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.

  ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ชั่วคราว จากกรณีหุ้นสื่อ ITV อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมาย พิธายังสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ แต่สถานการณ์ในที่ประชุมรัฐสภาไม่สู้ดี เนื่องจากมีการถกเถียงกันในเรื่องข้อบังคับการประชุมว่าจะสามารถเสนอชื่อพิธาให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งได้หรือไม่ หลังจากไม่ได้รับเสียงเพียงพอในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

สถานการณ์ในสภาฯไม่สู้ดี ก้าวไกล แถลงด่วน หลัง พิธา ถูกสั่งหยุดทำหน้าที่ สส.