"โหวตนายก" วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ

"โหวตนายก" เดือดตั้งแต่เปิดประชุม วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาวางตัวไม่เป็นกลาง - เศรษฐา โดนแฉยับกลางสภา ส่อวืดเป็นนายกฯ

"โหวตนายก" วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ : "โหวตนายกรอบ3" เริ่มประชุมกันแล้วตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ซึ่งการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

 

โหวตนายก เดือด วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ

ทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือ ช่วงตอนหนึ่งเกิดความวุ่นวายขึ้น หลังจากในเวลา 10.33 น.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เคาะไม่รับญัตติด่วนของนายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล ที่เสนอโหวตซื่อซ้ำนายพิธา ก่อนหน้านี้ วิป 3 ฝ่ายก็เห็นด้วย จึงขอวินิจฉัยว่าไม่รับ ทำให้ สส.ก้าวไกลยังคงลุกขึ้นประท้วง 


ต่อมา นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงนายวันนอร์ โดยกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางในการปฎิบัติหน้าที่ ขัดขวางนายรังสิมันต์ โรมไม่ให้อภิปราย 

 

ทำให้นายวันนอร์ ถึงกับบอกว่า "ผมวางตัวเป็นกลาง และพยายามให้โอกาสในการให้อภิปรายให้ประชาชนรับฟังด้วย และไม่ได้ขัดขวาง ยึดตามกฎหมาย อยากให้เดินหน้าการประชุมรัฐสภาต่อไป"

โหวตนายก เดือด วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ

 

ทั้งนี้นายวันนอร์ ขอให้ถอนคำพูดที่นายธีรัจชัย กล่าวหาว่า รู้เห็นเป็นใจทำให้เสียงข้างมาก เพราะวุฒิสภา 250 และโหวตอย่างไรก็ไม่ชนะได้ ทั้งนี้นายวันนอร์ ระบุว่า เป็นการกล่าวอย่างรุนแรง ขอให้ถอนคำพูด

 


"ผมไม่รู้ว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร และก่อนลงมติ 151 ก็ไม่มีใครประท้วงหรือคัดค้านให้พูดต่อไป"

 

โหวตนายก เดือด วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ


ต่อมาเวลา 10.54 น. ประธานรัฐสภา เริ่มวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้สมาชิกกดปุ่มรับรอง จากนั้นเวลา 10.57 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ โดยมีเสียงรับรอง 287 คน โดยประธานรัฐสภากำหนดให้ สส.ที่ร่วมรับรองญัตติดังกล่าว เสียบบัตรแสดงตนเพื่อให้การรับรองแทนการยกมือรับรองญัตติ ได้เสียงรับรอง 287 คน และปรากฎว่าไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นเป็นคู่แข่ง

 


จากนั้นประธานรัฐสภา แจ้งว่าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายลักษณะและคุณสมบัติต้องห้ามผู้ถูกเสนอชื่อ โดย สว.ขอเวลา 2 ชม. สส.ขอเวลา 3 ชม ขณะที่พรรคก้าวไกลขอเวลา 30 นาทีในการอภิปราย และประธานยังเปิดขยายเวลาให้สมาชิกรัฐสถาที่ประสงค์อภิปรายขอเวลาเพิ่มเติมอีกได้

 

โหวตนายก เดือด วันนอร์ ฉุน สส.ก้าวไกล กล่าวหาไม่เป็นกลาง - เศรษฐา ส่อวืดเป็นนายกฯ


สำหรับการอภิปรายแคนิเดตนายกฯ โดยจะใช้เวลาในการอภิปรายไม่เกิน 5 ชั่วโมง แบ่งเป็น สว.2 ชั่วโมง สส.ไม่เกิน 3 ชั่วโมง คาดว่าจะลงมติได้ในเวลา 15.00 น. ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเวลา 17.30 น.

 


จากนั้นไม่นาน นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร สว. ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรก ตั้งคำถามถึงคุณสมบัตินายเศรษฐา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ จากกรณีนายชูวิทย์  เปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดินของแสนสิริโยงเศรษฐา อ้างเป็นนิติกรรมอำพราง-เลี่ยงภาษี