ด่วน มติเอกฉันท์ "ก้าวไกล" ขับ "สส.ปูอัด" พ้นพรรค

ด่วน "พรรคก้าวไกล" มติเอกฉันท์ขับ "นายไชยามพวาน" ส.ส.กทม. ออกจากพรรค มีผลตั้งแต่วันนี้ เหตุฝ่าฝืนคำสั่งพรรค

วันที่ 7 พ.ย. 2566 นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้แถลงผลการลงมติขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล โดยที่ประชุมร่วมมีมติเอกฉันท์ 128 เสียง ให้ขับ นายไชยามพวาน ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ทางคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ด่วน มติเอกฉันท์ ก้าวไก" ขับ สส.ปูอัด พ้นพรรค

เนื่องจากที่พรรคได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการให้นายไชยามพวาน เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุให้ปฏิบัติ 4 ข้อดังนี้ 

     
1. แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจ ภายในวันที่ 4 พ.ย.

2. ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย

3.ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย โดยทางตรงและทางอ้อม

4. ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรคซึ่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้

 

ด่วน มติเอกฉันท์ ก้าวไก" ขับ สส.ปูอัด พ้นพรรค

ซึ่งหลังจาก นายไชยามพวาน แถลง กรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันพบว่า การแถลงไม่ได้เป็นตามคำสั่งแต่อย่างใด แม้จะมีการกล่าวทำนองคุกคามทางเพศจริง และยอมรับมติพรรค แต่โดยเนื้อหาสาระกลับเป็นการนำข้อมูลผู้เสียหายบางส่วนมาแก้ต่าง เพื่อจะบอกว่าตัวไม่ผิด ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียหาย รวมถึงกล่าวอ้างถึงเสื้อสูทและเน็คไทได้รับจากพ่อผู้เสียหาย จนเชื่อมโยงได้ว่าผู้เสียหายเป็นใคร ซึ่งทางพรรคระวังเรื่องนี้มาโดยตลอด 


ทั้งนี้ หลังจากนายไชยามพวาน เปิดตัวตนของผู้เสียหาย ทำให้ครอบครัวรู้ว่าลูกสาวของตนเองเป็นผู้เสียหาย ตนจึงได้เข้าพบครอบครัว เพื่อขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อของผู้เสียหายยืนยันว่าการซื้อสูทและเน็คไท ไม่ได้แสดงถึงความสัมพัน์ส่วนตัวในลักษณะที่นายไชยามพวาน ต้องการสื่อ เขาเป็นผู้สนับสนุนพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ ครอบครัวรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตนได้คุยหลายเรื่องกับครอบครัว และเพิ่งทราบว่าผู้เสียหายคือใคร ทั้งนี้ ตนได้พูดคุยเรื่องการช่วยต่อสู้ทางการกฎหมายด้วย


อย่างไรก็ตาม วันนี้มีผู้มาร่วมประชุม 128 ท่าน หลายคนติดโควิด หลายคนติดงานกรรมาธิการ หลายคนติดภารกิจส่วนตัว ทุกท่านเห็นตรงกับมติของกรรมการบริหารพรรคว่า ว่าการกระทำของ นายไชยามพยาวาน เป็นการขัดมติพรรค ไม่ได้แสดงการรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจและสร้างความเสียหายซ้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีมติเอกฉันท์ให้ นายไชยามพวาน พ้นจากสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป