เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน "อยากเห็นใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" นับถอยหลังวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่ ในวันที่ 9 ธ.ค.66นี้ โพลหนุน"มาดามเดียร์" เหนือ นราพัฒน์


  หลังจากที่ "มาดามเดียร์" น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำนวัตกรรมการเมือง พรรคประชาธิปัตย์  ได้ลงสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ คนที่ 9 ซึ่งการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สำหรับ "พรรคประชาธิปัตย์" จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะมากำหนดทิศทางการทำงานของทางพรรคในอนาคต ซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้น นับจากวันนี้ ( 7ธ.ค.66) 

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป


ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66  น.ส.วทันยา บุนนาค หรือ มาดามเดียร์ ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว"ไทยนิวส์" ถึงจุดมุ่งหมายในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่  

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

น.ส.วทันยา เผยว่า วันนี้ตนประกาศในการเสนอตัวเองชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ ให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของประชาชนอีกครั้งและสิ่งสำคัญที่สุดคือการฟื้นฟูอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพัฒนาประเทศไปตามอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์

 

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

ขณะที่การสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกพรรคทุกคน ตนเองมีความตั้งใจที่อยากเข้ามาทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสมาฟื้นฟูอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคให้กลับมาชัดเจนและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ถือเป็นหน้าที่ของพรรคและสมาชิกทุกๆคนที่จะต้องมาช่วยกันทำงาน เพื่อเรียกคืนความศรัทธาต่อพรรคประชาธิปัตย์จากประชาชนอีกครั้ง

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

 ล่าสุดมีการเปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ "อยากเห็นใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์"  จากทาง สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) 


โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1- 4 ธ.ค. 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five - Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

 

ผลการสำรวจ

 • ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" 

พบว่าประชาชนอยากให้เป็นหัวหน้าพรรค คือ

 • น.ส.วทันยา บุนนาค 71.56%
 • นายนราพัฒน์ แก้วทอง 28.44% 

 

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป

 

 • ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต "เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์" 


พบว่าประชาชนอยากให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

 • นายชัยชนะ เดชเดโช 44.52%
 • นายเดชอิศม์ ขาวทอง 25.79%
 • ไม่มีความเห็น 29.69%


จุดเด่น/จุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ 3 ลำดับแรก

 • เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ อยู่คู่การเมืองไทย  65.58%
 • มีสมาชิกพรรคจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ 36.07%
 • มีผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค และคนดำเนินงานพรรคที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อน และพัฒนาพรรค 25.29%

 

สิ่งที่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ปรับเปลี่ยน 3 ลำดับแรก

 

1.เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพรรคได้มากขึ้น 33.75%
2.ให้โอกาสคนรุ่นใหม่นำพรรค/มีอำนาจบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง ไม่เป็นหุ่นเชิดของคนบางกลุ่ม 33.62%
3.มีอุดมการณ์แสดงจุดยืนของพรรคที่ชัดเจน ให้ประชาชนเห็น/สัมผัส/สนใจ เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดนใจ 27.19%

 

เปิดผลสำรวจความคิดเห็น ปชช. โพลหนุน มาดามเดียร์ นั่งหัวหน้าพรรคปชป.คนต่อไป


หากพรรคประชาธิปัตย์มีการปรับโฉมแล้ว มีโอกาสที่ท่านจะเลือกประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ พบว่า

 

 • ไม่แน่ใจ 72.05%  
 • เลือกอย่างแน่นอน 15.36%
 • ไม่เลือกอย่างแน่นอน 12.59%