แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.tnews.co.th

คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และคุณพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนยการค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียนชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอมภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” อย่างใกล้ชิด ผลงานโดย คุณชาลิดา พูลทรัพย์       (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม ณ บ้านเทียนหอมเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (วานนี้)

แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

สำหรับงาน Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษาจากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”ซึ่งเป็นมากกว่าผลงานพระราชนิพนธ์เพราะมีการแฝงข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตที่สามารถปรับเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเอาไว้อย่างแยบยล พระมหาชนกทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับการทำเทียนพรรษาแม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจมีอุปสรรค แต่ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จความงดงามของต้นเทียนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว การร่วมมือร่วมใจ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือโดยภายในงานจะได้พบกับความงดงามของพระมหาชนก ขนาดเท่าคนจริง นางมณีเมขลา ลอยสูงจากพื้นกว่า 5 เมตรปูยักษ์และปลายักษ์ พร้อมชมการจำลองบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืน ครั้งแรกในศูนย์การค้า และหนึ่งเดียวในโลกผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดินคุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมได้ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

แถลงข่าวงาน ร่วมเยือนชุมชน คนทำเทียน ชมความพร้อมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561และประติมากรรมเทียนหอม ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”