กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท.

กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท.

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ กทท. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้าง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร พนักงาน กทท. และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท. กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท. กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท. กทท. จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ กทท.