รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน

กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนได้ที่ ธ.กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ทุกสาขา 15 ก.พ.เป็นต้นไป

  โครงการ "เราชนะ" รับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 คนละ 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งเเต่ ม.ค.64ไปจนถึงก.พ.64  ระยะเวลา2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปเมื่อเช้าวันนี้ 29ม.ค.64 ตั้งเเต่เวลา 06.00น. ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยประชาชนกลุ่มลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูล G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง หรือผู้ที่ไม่เคยร่วมโรงการอื่นของรัฐมาก่อน เช่น คนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.64 เวลา 06.00-23.00 น. และร้านค้า/บริการสามารถลงทะเบียนได้ถึง 31 มี.ค. 64


กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอยู่ราว 14 ล้านราย ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 800 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 675 บาท ต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินตลอดโครงการฯ 5,400 บาท


2. ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้ว 700 บาท ต่อเดือน ก็จะได้เงิน

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กลุ่มผู้ที่มีแอพลิเคชั่น เป๋าตัง จะมีคุณสมบัติในการคัดกรองผู้รับสิทธิรับเงินเยียวยา มาตรการ เราชนะ 7,000 บาท ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน
 ทั้งนี้ทาง  นางสาว รัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกรัฐบาล ได้เผยผ่านทวิตเตอร์ @Rachadaspoke ในเรื่องของผู้มีสิทธิในโครงการเราชนะ กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนได้ที่ ธ.กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ทุกสาขา 15 ก.พ.เป็นต้นไป ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ขณะที่ ก.พัฒนาสังคม พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย อีกแรงหนึ่ง

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่มา
https://twitter.com/Rachadaspoke/status/1354990760953696259?s=20

 

 

รองโฆษกรัฐบาล เเจงวิธีลงทะเบียน "เราชนะ"ของกลุ่มผู้มีสิทธิในโครงการเเต่ไม่มีสมาร์ทโฟน
>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<