MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

MEA การไฟฟ้านครหลวง จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย


วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ความปลอดภัยและการดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารชุด” สำหรับกลุ่มคอนโดหรืออาคารชุด เพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้า และนำเสนอบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของ MEA พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่สนใจ ณ ห้องคราวน์บอลลูม โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า และมุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย โดยผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอาคารชุดในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้ 

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย


ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยพร้อมรับฟังเสียงของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาคารชุด เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ตระหนักว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้า

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

 

ซึ่ง MEA ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานที่เน้นด้านความปลอดภัย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป

 

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

MEA ได้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคอนโดหรืออาคารชุดด้วยบริการ MEA Better Care Service โดยให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance) บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทันทีทันใด

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

 

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

โดยบริการนี้จะครอบคลุมดูแลเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจนถึงตู้เมนไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการให้คำปรึกษาหรือแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องสำหรับสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถคาดการณ์ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้บริการตรวจสอบครอบคลุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งหมดแม้ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผ่านเครื่องมือThermo scan เพื่อให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัย

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

ในด้านการรองรับกระแสความต้องการใช้งานรถ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง MEA ยังมีบริการที่เป็นนวัตกรรมเครื่องอัดประจุไฟฟ้า Plug ME EV เหมาะกับพื้นที่อาคารชุดที่ต้องการรองรับผู้ใช้งานรถ EV จำนวนมาก โดยระบบ PLUG ME EV ได้ออกแบบให้สามารถใช้ชุดควบคุม 1 ชุด ในการบริหารจัดการหัวชาร์จประจำช่องจอดรถยนต์ไฟฟ้า ได้จำนวนสูงสุดถึง 32 หัวชาร์จ ทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า AC ทั่วไปในท้องตลาด โดยที่ PLUG ME EV ยังสามารถปรับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

ด้วยคุณสมบัติรองรับการชาร์จในรูปแบบ Smart Charging ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการพลังงานภายในสถานีชาร์จให้เหมาะสมกับขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟ โดยที่รถ EV แต่ละคัน ยังได้รับพลังงานไฟฟ้าในปริมาณเท่าเดิมหลังสิ้นสุดการชาร์จตามปกติ รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับ MEA EV Application ได้อย่างไร้รอยต่อ รองรับการใช้งานข้ามเครือข่ายผู้ประกอบการสถานีชาร์จ (EV Roaming) จากผู้ประกอบการในเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร อีกทั้งผู้ประกอบการเจ้าของสถานียังสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการตั้งค่าการทำงานภายในสถานีผ่านระบบจัดการสถานีชาร์จได้อีกด้วย

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

 

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย

สนใจขอใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า ติดต่อ KEN by MEA ได้ที่ อีเมล [email protected] และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่
- Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA 
- X: @mea_news 
- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ  MEA Call Center   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ken.mea.or.th

MEA จัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุด มุ่งเน้นใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ-ปลอดภัย