svasdssvasds
เปิดบรรยากาศชายหาดบางเเสน นักท่องเที่ยวคึกคัก กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

บรรยากาศล่าสุด นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก หนาตาคืนสู่สภาพปกติ ชายหาดบางแสน กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

    จากการที่ศบค.ประกาศมาตรการคลายล็อคดาวน์ ไปเมื่อวันที่ 1ก.ย.64 ที่ผ่านมา โดย พื้นที่ชายหาดบางแสน ชลบุรี  ได้กลับมาเปิดชายหาดอีกครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนได้ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ทุ่ม (20.00น.) ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างทยอยนำเตียงผ้าใบมากาง ร้านค้าเเละร้านอาหารต่างๆเริ่มเปิดค้าขาย บรรยากาศกลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

หาดบางเเสน

   ล่าสุดนั้น บรรยากาศของหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีคำสั่งคลายล็อกชายหาด บางแสน และให้นั่งรับประทานหารในร้านได้ โดยนักท่องเที่ยวเดินมาทางมาพักผ่อนเล่นน้ำทะเลและเครื่องเล่นต่าง ๆ โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อ  จ.ชลบุรี ได้ออก ประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ภาคธุรกิจสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่  ศบค.กำหนด 

หาดบางเเสน

หาดบางเเสน

หาดบางเเสน

ขณะที่​พื้นที่สาธารณะ​และพื้นที่ชายหาด และชายทะเลต่างๆ สามารถเปิดใช้พื้นที่ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.แต่ยังคงต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง เตียงผ้าใบสามารถกางได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์

หาดบางเเสน

หาดบางเเสน

หาดบางเเสน


โค้ดส่วนลดลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด