เร่งเต็มกำลัง ปิดช่องคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ชะลอการไหลของน้ำ

เร่งซ่อมแซมปิดช่องทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) อย่างเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

  กรมชลประทาน เร่งดำเนินการซ่อมแซมปิดช่องทำนบดินชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น service spillway อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) จังหวัดนครราชสีมา อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า
 

ปิดช่องคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ชะลอการไหลของน้ำ

   นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักรกล อาทิ รถเครนขนาดใหญ่ รถแบคโฮ รถบรรทุก เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปิดช่องทำนบดินชั่วคราวของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ให้แล้วเสร็จ โดยวางแผนให้น้ำระบายออกบริเวณประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน เป็นการบังคับทิศทางการไหลของน้ำให้ออกได้ทางเดียว พร้อมกับรื้อถอนนั่งร้านและแผ่น Stop lock บริเวณอาคารระบายน้ำล้นออก เพื่อให้น้ำสามารถระบายน้ำผ่านอาคารได้สะดวกขึ้น รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงกล่อง Gabion ปิดบริเวณฝั่งขวาของอาคารระบายน้ำล้น เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ

ปิดช่องคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ชะลอการไหลของน้ำ

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ปิดช่องคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ชะลอการไหลของน้ำ

ปัจจุบัน ล่าสุดในวันนี้ 30 ก.ย.64อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.87 ล้าน ลบ.ม. หรือ 24% ของความจุอ่างฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ตอนบน จะทำการปิดการระบายน้ำในอ่างฯ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าต่อไป
 

ปิดช่องคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ชะลอการไหลของน้ำ

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า